Month: January 2021

พระปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

พระปรกใบมะขาม รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” [ฉบับข้อเท็จจริง]โดย บูชาครู ที่มา : สอบถามทั้งจากประจักษ์พยานแวดล้อม และการสั่งจองบูชาจริงเมื่อปี 2543 พร้อมหลักฐานองค์จริง (บล็อกนาคพ่นน้ำ เนื้อเงิน) จากพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม slotxo แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2563“ทองคำยังไงก็เป็นทองคำ”ล่าสุดทางโลกอินเตอร์เน็ทมีการตื่นตัวกับกระแส พระปรกใบมะขาม […]

Continue reading

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ เป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นักการเมืองไปจนถึงชาวบ้าน ด้วยท่านมีเมตตามหานิยม มีวิธีการสั่งสอนที่ตรงไปตรงมาง่ายแก่การเข้าใจวัดบ้านไร่เดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2436 ในช่วงรัชกาลที่ 5 โดยมีพระอาจารย์เชื่อม วิรโธ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้มีการก่อสร้างศาสนอาคารต่างๆ ขึ้น และมีพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบัน slotxo หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นชาวบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาโดยกำเนิด ได้ถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดี […]

Continue reading

ประวัติ หลวงพ่อวิชา รติยุตฺโต วัดศรีมณีวรรณ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

หลวงพ่อวิชา รติยุตฺโต วัดศรีมณีวรรณ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กำเนิด ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗ ที่บ้านคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท บิดาชื่อเจียด สมสุด มารดาชื่อ เนียม สมสุด การศึกษาพื้นฐาน ม.ศ.๓ อุปสมบท ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๔ (อายุ ๒๗ […]

Continue reading

ประวัติ หลวงปู่เล็ก อินทสะระ วัดบ้านหนอง

ประวัติหลวงปู่เล็ก อินทสะระ วัดบ้านหนองหลวงพ่อ วัดบ้านหนอง หรือหลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง ท่านเกิดปี มะแม 25 พ.ค. 2437 ท่านบวชเมื่อปีมะโรงอายุ 22 ปี ณ วัดอินทาราม (ตลุก) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พระอุปัชฌาชย์ของท่านคือ หลวงพ่อคง วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ห้วยกรด พระคู่สวด คือท่านเจ้าคุณอุดร […]

Continue reading

หลวงพ่อเรื่อง ชินนปุตโต วัดใหม่พินสุวรรณ ประวัติฉบับเรื่องเล่า

วัดใหม่พิณสุวรรณ ตั้งอยู่ที่เลขที่50 บ้านวัดใหม่พิณสุวรรณ ม.1 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่27ไร่1งาน84ตารางวา วัดใหม่พิณสุวรรณตั้งเมื่อปีพ.ศ.2451ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2509 slotxo ลำดับเจ้าอาวาส 1 หลวงพ่อปิ่น เป็นเจ้าอาวาส รูปแรก 2 หลวงพ่อเรื่อง (ฉายาครั้งแรก ชินฺปุต์โต ครั้งที่สอง รตนวณฺโณ นามสกุล วงษ์วิจารณ์) 3 […]

Continue reading

พระครูวุฒิวรคุณ(หลวงพ่อวุฒิ) วัดเจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ประวัติโดยสังเขป พระครูวุฒิวรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจริญผล สถานเดิม พระครูวุฒิวรคุณ นามเดิม วุฒิ นามสกุล หลวงกิจจา นามฉายา คุณธมฺโม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ณ. บ้านเลขที่ 676 […]

Continue reading

หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ (ประวัติฉบับเจตนาธรรม)

กระผมหนึ่งสมุทรสาคร ขออนุญาตต่อหลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุโต แห่งวัดใหม่พิณสุวรรณ รวมถึงศิษยานุศิษย์ของท่าน เพื่อบันทึกเรื่องราวประวัติชีวิตของท่าน ไว้ ณ. ที่นี้ หากมีข้อผิดพลาด ใดๆข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้ หากจะมีความดีใดๆ เกิดขึ้นจากการบันทึกนี้ข้าพเจ้าฯ ขออุทิศบุญความดีเป็นการบูชา หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ ไว้ด้วยเทอญชีวประวัติ หลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุตโต (รตนวณฺโณ)จากหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจ ชื่อหนังสือ slotxo หลวงพ่อเรื่อง รตนวณฺโณหลวงพ่อเรื่อง เกิดที่บ้านตะค่า […]

Continue reading

พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สำเร็จสมปรารถนา ตอนที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ได้อ่านหนังสือเรื่อง พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สมปรารถนา ของคุณทิพจักร ขออนุโมทนา ในส่วนที่เผยแพร่ให้คนได้รู้จัก แต่เนื้อหายังอ่อนทางวิชาการอยู่มาก เราจึงขอนำเสนอพระอิศวรในอีกแง่มุมหนึ่ง ที่คุณทิพจักรไม่ได้ลงไว้เพื่อผู้อ่านได้เสริมความรู้ slotxo ประเทศอินเดียเป็นดินแดนแห่งศาสนาปรัชญาชีวิต เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมของภาคพื้นเอเชีย ลัทธิความเชื่อถือในศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดระบบการปกครองที่มีระเบียบแบบแผนตั้งแต่เกิด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับการดำรงชีวิต ด้วยศาสนกิจการสร้างปูชนียสถาน รูปเคารพ เพื่อสืบต่อการดำรงศาสนา ซึ่งศาสนาเป็นโครงสร้างสำคัญที่สุดของสังคมรวมทั้งเป็นที่มาหรือปฐมเหตุของการอยู่ร่วมกันโดยสันติของคนในสังคม นักบวชในสมัยโบราณมีการบำเพ็ญภาวนา การบูชาไฟ […]

Continue reading

พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สำเร็จสมปรารถนา ตอนที่ 2

คัมภีร์ของพวกที่นับถือลัทธิไศวนิกาย ทำให้ทราบว่าพระศิวะเทพนี้คือวิญญาณของจักรวาลทรงมีพระวรกายเป็นสีขาว มี ๓ พระเนตร พระเนตรที่ ๓ สถิตอยู่กลางหน้าผาก มีลักษณะตั้งขึ้นตรงๆ พระเนตรประหลาดดวงนี้มีอานุภาพมากอาจบันดาลให้เป็นไฟเผาผลาญได้ทุกอย่าง โดยปกติแล้วพระเนตรนี้มักจะปิดอยู่เสมอ บางเหตุการณ์หรือปางอวตารที่พระเป็นเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์พระองค์จะเปิดพระเนตรที่ ๓ ซึ่งจะเกิดไฟร้อนแรงพุ่งออกมาทันที พระเนตรดวงนี้ชาวฮินดูเชื่อกันว่า หมายถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต พระเกศาของศิวะเทพมีลักษณะเป็นมุ่นขมวดอย่างผมฤาษีหรือมุ่นขมวดเป็นรูปชฎารุงรัง เส้นพระเกศามีสีแดงสยายคล้ายกับแสงพระอาทิตย์ พระศิวะมี ๑ พักตร์บางปางมี ๔ […]

Continue reading

พระกรุเนื้อดินที่แตกกรุในจังหวัดกำแพงเพชร

พระกรุเนื้อดินที่แตกกรุในจังหวัดกำแพงเพชร จากสถานที่ต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร ที่เป็นมาตรฐานสากลนิยม ซึ่งเป็นกรุที่นิยมเล่นเช่าหากัน ดังนี้คือพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดหนองลังกา กรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง กรุวัดฤๅษีนครชุม กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ) ตามประวัติไม่ปรากฏพบกรุที่ฝั่งชากังราวพระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนกเนื้อดินผสมว่านและเกสร(มีขนาดเท่าพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่) พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ) ตามประวัติไม่ปรากฏกรุพบที่ฝั่งชากังราว slotxo พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนื้อว่าน พบที่ กรุวัดพระแก้วชากังราว วัดวังพระธาตุ(ตรัยตรึงษ์) ตามประวัติไม่พบกรุที่นครชุมพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์กลางเนื้อดินผสมว่านและเกสร กรุวัดฤๅษี […]

Continue reading