พระกรุเนื้อดินที่แตกกรุในจังหวัดกำแพงเพชร

พระกรุเนื้อดินที่แตกกรุในจังหวัดกำแพงเพชร จากสถานที่ต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร ที่เป็นมาตรฐานสากลนิยม ซึ่งเป็นกรุที่นิยมเล่นเช่าหากัน ดังนี้คือ
พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดหนองลังกา กรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง กรุวัดฤๅษีนครชุม กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ) ตามประวัติไม่ปรากฏพบกรุที่ฝั่งชากังราว
พระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนกเนื้อดินผสมว่านและเกสร(มีขนาดเท่าพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่) พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ) ตามประวัติไม่ปรากฏกรุพบที่ฝั่งชากังราว

slotxo

พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนื้อว่าน พบที่ กรุวัดพระแก้วชากังราว วัดวังพระธาตุ(ตรัยตรึงษ์) ตามประวัติไม่พบกรุที่นครชุม
พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์กลางเนื้อดินผสมว่านและเกสร กรุวัดฤๅษี กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดซุ้มกอ(กรุนาตาคำ) กรุเจดีย์กลางทุ่ง กรุวัดลานดอกไม้(ฝากกรุ) ตามประวัติไม่พบกรุที่ฝั่งชากังราว
พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์เล็กเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดซุ้มกอ(กรุนาตาคำ) กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดลานดอกไม้(ฝากกรุ) กรุวัดฤๅษี กรุวัดหนองลังกา กรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง ตามประวัติไม่พบกรุที่ฝั่งชากังราว
พระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดซุ้มกอ(กรุนาตาคำ) กรุวัดวังพระธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดพระแก้ว กรุวัดหนองลังกา กรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินผสมว่านและเกสรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก พบที่กรุวัดซุ้มกอ กรุวัดฤๅษี กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล)
พระกำแพงลีลาพลูจีบเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุคลองไพร

xoslot

พระกำแพงลีลากลีบจำปาเนื้อดินผสมว่านและเกสรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก พบที่ กรุวัดวังพระธาตุ กรุท่าเสากระโดง(อยู่ในเขตตรัยตรึงษ์ )
พระกำแพงลีลาปากเป็ดเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดฤๅษี กรุเจดีย์กลางทุ่ง
พระนางกำแพงพิมพ์เม็ดมะลื่นเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุตาลดำ กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ)
พระกำแพงเปิดโลกพิมพ์เม็ดทองหลางเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดฤๅษี กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) ทางฝั่งชากังราว พบที่กรุวัดป่ามืด
พระนางกำแพงลูกแป้งเดี่ยว – ลูกแป้งคู่เนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุตาลดำ กรุผู้ใหญ่เชื้อ(เนื้อหยาบ) กรุวัดพระแก้ว
พระนางกำแพงพิมพ์ใบพุทธาเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ วัดหนองพิกุล(วัดพิกุล)
พระนางกำแพงพิมพ์เล็บมือเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ) กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล)
พระกำแพงลีลาเชยคางข้างเม็ดเนื้อดินผสมว่าน พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล)
พระกำแพงลีลาทุ่งขาว พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ

เครดิตฟรี

พระกำแพงงบน้ำอ้อยเนื้อดินผสมว่านและเกสรพิมพ์ 2 ชั้น (16 องค์ หรือ 24 องค์) พบที่กรุวัดพระบรมธาตุ
พระกำแพงงบน้ำอ้อยพิมพ์ชั้นเดียวเนื้อดินผสมว่านและเกสร(10 องค์) พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง(มีพิมพ์เดี่ยว) กรุวัดกะโลทัย กรุวัดช้างรอบ
พระยอดขุนพลเสมาตัดเนื้อดินผสมว่านและเกสร พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดป่ามืด
พระกำแพงลีลาฝักดาบเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดป่ามืด กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล)
พระสังกัจจายณ์เนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ(พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก) กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุนาตาดำ กรุสปจ.
พระนางกำแพงพิมพ์ห้าเหลี่ยมเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ พระกำแพงท่ามะปรางค์เนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดป่ามืด กรุวัดช้างรอบ กรุวัดอาวาสใหญ่ กรุวัดอาวาสน้อย กรุวัดพระแก้ว
พระลีลากล้วยปิ้งเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุผู้ใหญ่เชื้อ
พระกำแพงซุ้มยอ พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวังพระธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดซุ้มกอ(กรุนาตาคำ) กรุวัดป่ามืด กรุวัดดงหวาย พระกำแพงเม็ดมะเคล็ดเนื้อดินผสมว่าน พบที่ กรุวัดช้างรอบ
พระกำแพงขาโต๊ะ พบที่ กรุพระบรมธาตุ กรุวัดอาวาสใหญ่ กรุวัดอาวาสน้อย

สล็อต xo

ขอจบบทความแค่นี้ครับ แล้วค่อยพบกันใหม่ครับ