ล็อกเก็ตหลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี รุ่น84ปี(ขึ้นบ้านใหม่)

ล็อกเก็ตรุ่น84(ขึ้นบ้านใหม่)นอกจากหลวงพ่อจะเมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกเดียวถึง2วาระ คือในวันที่4และ10 เมษายน 2559 แล้ว ทางผู้ขออนุญาติสร้างยังได้นำเข้าร่วมพิธีปลุกเสกเหรียญมหาปราบ และเหรียญเม็ดแตงมหาสิทธิโชค รุ่น “มหาปราบ-มหาสิทธิโชค”ณ.วัดประดู่พระอารามหลวง อีกทั้ง3วาระด้วย คือ…. พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.59 น. ณ พระอุโบสถวัดประดู่พระอารามหลวง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม *เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร จ. กรุงเทพมหานคร เมตตาเป็น

slotxo

ประธานจุดเทียนชัย รายนามพระคณาจารย์ที่เมตตามาเจริญจิตภาวนา 1. พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ. กรุงเทพมหานคร 2. พระราชสารเวที (ท่านเจ้าคุณโกมินทร์) วัดสัมพันธวงศ์ จ. กรุงเทพมหานคร 3. พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ. นนทบุรี 4. พระครูปัญญาวิภูษิต (หลวงปู่หนู) วัดไผ่สามเกาะ จ. ราชบุรี 5. พระครูพิพัฒนานุกูล (หลวงพ่อเทียม) วัดใหม่อมตรส จ. กรุงเทพมหานคร 6. พระครูสิทธิสังวร (หลวงพ่อวีระ) วัดราชสิทธาราม จ. กรุงเทพมหานคร 7. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก จ. พระนครศรีอยุธยา 8. พระครูพิศาลจริยาภิรม (หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง จ. สมุทรสงคราม 9. พระปลัดจักรพบ กนฺตสีโล (พระอาจารย์เทพ) วัดแก้วเจริญ จ. สมุทรสงคราม 10. พระครูสังฆรักษ์อุทัย ปภงฺกโร (หลวงพ่ออุทัย) วัดศรีมฤคทายวัน (วัดเกาะตาพุด) จ. ราชบุรี

xoslot

  1. พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (หลวงพ่อน่อย) วัดปราโมทย์ จ. สมุทรสงคราม พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.29 น. ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม *เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ. กรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัย รายนามพระคณาจารย์ที่เมตตามาเจริญจิตภาวนา 1. พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ. พิษณุโลก 2. พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู) วัดบางสมัคร จ. ฉะเชิงเทรา 3. พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน จ. พระนครศรีอยุธยา 4. พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จ. นครสวรรค์ 5. พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จ. เพชรบุรี 6. พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ. ปทุมธานี 7. พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ จ. นครปฐม 8. พระครูอุทัยบุญวัชร์ (หลวงพ่อบุญยิ่ง) วัดอุทัยโพธาราม จ. เพชรบุรี 9. พระครูวินัยธรใจ ฐิตาจาโร (หลวงพ่อใจ) วัดพระยาญาติ จ. สมุทรสงคราม 10. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงปู่เพิ่ม) วัดป้อมแก้ว จ. พระนครศรีอยุธยา 11. พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ (หลวงพ่อรักษ์) วัดสุทธาวาสวิปัสสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 12. พระครูอาทรธรรมพินิจ (พ่อท่านเอื้อม) สำนักสงฆ์สวนป่าตลิ่งชัน จ. พัทลุง 13. พระครูโสตถยาธิคุณ (หลวงพ่อโปร่ง) วัดถ้ำพรุตะเคียน จ. ชุมพร 14. พระครูรัตนสิกขการ (หลวงพ่อสูตร) วัดในเตา จ. ตรัง 15. พระครูวัชรวิหารคุณ (หลวงพ่ออุทัย) วัดวิหารสูง จ. พัทลุง 16. พระครูโพธิพัชรธรรม (หลวงพ่อเด่น) วัดโพธิ์กลาง จ. เพชรบูรณ์ 17. พระครูปริยัติพัชรธรรม (หลวงพ่อทอง) วัดราษฏร์ศรัทธา จ. เพชรบูรณ์ 18. พระใบฎีกาอยู่ สุปญฺโญ (พระอาจารย์อยู่) วัดราษฏร์ศรัทธา จ. เพชรบูรณ์ 19. พระอาจารย์สำราญ สนฺตมโน (หลวงพ่อสำราญ) วัดสง่างาม จ. พระนครศรีอยุธยา พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.29 น. ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม *เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เครดิตฟรี

เมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัย รายนามพระคณาจารย์ที่เมตตามาเจริญจิตภาวนา 1. พระมงคลวรากร (หลวงปู่ชาญ) วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 2. พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงปู่คง) วัดเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี 3. พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโท (หลวงพ่อนวณ) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม 4. พระครูพิพิธธรรมาทร (หลวงพ่อหวั่น) วัดคลองคูณ จ.พิจิตร 5. พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม 6. พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) วัดมณีชลขัณธ์ จ.ลพบุรี 7. พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย) วัดละหารไร่ จ.ระยอง 8. พระครูพิพัฒนอโนมคุณ (หลวงพ่อนัส) วัดอ่าวใหญ่ จ.ตราด 9. พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์) วัดชุ้ง จ.สระบุรี 10. พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (หลวงพ่อสนองชาติ) วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี 11. พระครูอดุลยวิริยะกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา 12. พระครูวิบูลกิจจาทร (หลวงพ่อบุญสิน) วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี 13. พระครูสิริโพธิรักษ์ (หลวงพ่อยวง) วัดโพธิ์ศรี จ.ราชบุรี 14. พระครูศรีธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อนาถ) วัดแจ้งเจริญ จ.ราชบุรี 15. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม 16. พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) วัดบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ 17. พระครูพิศาลวิริยกิจ (หลวงพ่อเสงี่ยม) วัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี 18. พระครูสิริสาครธรรม (หลวงพ่อจำนงค์) วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร 19. พระพิมุข ญาณโสภโณ (พระอาจารย์พิมุข) วัดธรรมสถิตย์วราราม จ.สมุทรสงคราม

สล็อต xo