หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ (ประวัติฉบับเจตนาธรรม)

กระผมหนึ่งสมุทรสาคร ขออนุญาตต่อหลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุโต แห่งวัดใหม่พิณสุวรรณ รวมถึงศิษยานุศิษย์ของท่าน

เพื่อบันทึกเรื่องราวประวัติชีวิตของท่าน ไว้ ณ. ที่นี้ หากมีข้อผิดพลาด ใดๆข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้ หากจะมีความดีใดๆ

เกิดขึ้นจากการบันทึกนี้ข้าพเจ้าฯ ขออุทิศบุญความดีเป็นการบูชา หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ ไว้ด้วยเทอญ
ชีวประวัติ หลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุตโต (รตนวณฺโณ)
จากหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจ ชื่อหนังสือ

slotxo


หลวงพ่อเรื่อง รตนวณฺโณ
หลวงพ่อเรื่อง เกิดที่บ้านตะค่า ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
บิดาชื่อพ่อทับ มารดาชื่อแม่เรียง วงศ์วิจารณ์ มีน้องเป็นผู้ชายร่วมบิดามารดาเดียวกันอีก3คน
1.หลวงพ่อเรื่อง วงศ์วิจารณ์

2.นายหลอ วงศ์วิจารณ์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)

3.นายรา วงศ์วิจารณ์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)

4.นายเริญ วงศ์วิจารณ์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)

เมื่อท่านอายุยังเยาว์อยู่ได้เข้าวัดเรียนหนังสือไทย เรียกว่าหนังสือวัดกับขรัวลุงของท่าน

ชื่อพระครูวิญญานุโยคสุจริตวัตร์(หลวงพ่อแสง) วัดแก้วตะเคียนทอง (วัดตะค่า) ครั้นเมื่ออายุล่วงได้21ปี

ได้อุปสมบทและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ได้ 1พรรษา ต่อมาพรรษาที่2 ได้ย้ายสำนักไปเรียนหนังสือขอมโบราณ

ที่วัดเจ้าเจ็ดใน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านได้พยายามอุตสาหะ ฝึกฝนเล่าเรียนอยู่สำนักนี้ได้ 2 พรรษา

แล้วได้กลับมาอยู่กับขรัวลุงที่ วัดใหม่พิณสุวรรณ ชื่อหลวงพ่อปิ่น ซึ่งเป็นน้องชายของหลวงพ่อแสง

และได้เล่าเรียนวิชาทางหมอแผนโบราณ กับขรัวลุงของท่านทั้งสององค์ จนได้รับความรู้เป็นที่พอใจ

กับได้จ้างครูมาสอนบาลี หนังสือขอมแบบโบราณ เรียนพระคัมภีร์มูลกัจจายน์ แก่ภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด

ครั้นหลวงพ่อปิ่น ได้มรณภาพแล้ว ท่านได้ปกครองดูแลวัดแทน แล้วได้เป็นเจ้าอาวาส วัดใหม่พิณสุวรรณตลอดมา

ได้เลื่อนฐานะทางคณะสงฆ์ขึ้นเป็นคู่สวดในการอุปสมบทของสงฆ์ และด้วยบุญบารมีของท่าน ก็ได้เลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นเจ้าคณะตำบลตะค่า

กับได้เป็นพระอุปัชฌาย์พิเศษ พร้อมกับได้รับยศเป็นพระครูชั้นประทวน

ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ในทางพุทธศาสนา ดังจะได้กล่าวเพียงย่อๆคือ

xoslot

1.ได้ไปเป็นประธานในการสร้างวัด สร้างพระอุโบสถ วัดโคกโพธิ์ ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2.ได้ไปเป็นประธานในการสร้างวัดดาว สร้างพระอุโบสถ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุร
3.ได้เป็นประธาน ในการสร้างศาลาการเปรียญ สร้างพระอุโบสถ วัดจระเข้ใหญ่ ต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
4.ได้เป็นประธานในการสร้างวัดทวิชาตาราม(วัดปากคลองกุ่ม) ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรบุรี
5.ได้ไปเป็นประธานในการซื้อที่ดิน และสร้างวัดบ่อคู่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
6.ได้ไปเป็นประธานซื้อที่ดินสร้างวัดโบสถ์ ต.ท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
7.ได้ไปเป็นประธาน ในการสร้างวัดคูบัว (วัดแก้ว) ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
8.ได้ไปเป็นประธาน ในการสร้างศาลาการเปรียญ วัดจระเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
9.ได้จัดสร้างโรงเรียนประชาบาล”วงศ์วิจารณ์ศึกษาลัย” สร้างโรงเรียนนักธรรม ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์
พระอุโบสถหลังเก่าและใหม่ ซื้อที่ดินให้กับวัดใหม่พิณสุวรรณ ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้.
ส่วนประโยชน์ในทางด้านประชาชนนั้น ได้เป็นหมอแพทย์แผนโบราณ รักษาประชาชนโดยทางสาธารณะประโยชน์
ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล โดยวิธีรดน้ำมนต์ทางไสยศาสตร์ ขับโรคภัยไข้เจ็บ เช่นผีเข้าเจ้าถือได้ผลดี
และได้ใช้ยารักษาโรคต่างๆ ตลอดถึงคนบ้าเสียจริต ก็รักษาหายได้ จนเป้นที่เลื่องลือไปทั่วทิศานุทิศ
เป็นที่นับถือของบรรดาภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วๆไป ท่านเก่งทางวิทยาคม
ของขลัง เวทย์มนต์ คาถา ทางเมตตา มหานิยม ตะกรุด พิศมร พระเครื่อง แหวนแขน แหวนนิ้ว
ลงกระหม่อม และสิ่งอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าคนใกล้และไกล ได้มาอาศัยพึ่งบารมีและคุณงามความดีของท่าน
ไม่ว่าเวลาใด แม้จะดึกดื่นสักเท่าใดก็ตาม ท่านก็สงเคราะห์ไปให้สำเร็จด้วยดี โดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี คนมี คนจน ท่านมีไมตรีจิต อารีอารอบ ด้วยอัธยาศัยใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชนทั่วไป
จนได้สมญาว่า หลวงพ่อเรื่อง เรืองวิชา เรื่องด้วย พระเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดังได้ปรากฏมาแล้ว ก็ได้เป็นที่นิยมชมชอบของชนทั้งหลาย
ครั้นต่อมาเมื่ออายุย่างเข้า 81 ปี ระหว่างพรรษากาลได้ป่วยเป็นโรคอัมพาธ มีอาการไม่ปรกติตลอดมา
แม้แต่ท่านอาพาธอยู่ ท่านก็ไม่ลดละพระเมตตาของท่าน คงทำการช่วยเหลือประชาชน แม้ว่าท่านจะป่วยไข้อย่างไรก็ตาม
ถ้ามีคนไข้มาหาท่านแล้ว ท่านก็ใช้ขันติอดทน ไม่ละการสงเคราะห์ประโยชน์สุขของประชาชน ดังที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้ว แต่ครั้งก่อนๆนั้น
อาการป่วยของท่านก็ร่วงโรยไปตามวัยชรา ของสังขาร และโรคภัยก็เจริญขึ้นตามลำดับมา
จนถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย พ.ศ.2509 ก็ถึงมรณภาพ อายุย่างขึ้น 84 ปี เวลาย่ำรุ่ง ของวันสิ้นเดือน 6 นั้น
คุณงามความดีของท่านได้สร้างไว้นั้น เป็นเหตุให้นำความวิปโยคแก่บรรดา ญาติมิตรและศิษยานุศิษย์อย่างมากมาย
เหลือพรรณนา ครั้นถึง พ.ศ.2511 นี้ พวกบรรดาญาติมิตร และศิษยานุศิษย์ จึงได้ร่วมจิตร่วมใจกันเป็นเอกฉันท์
ได้ลงมติในการกำหนดตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลขึ้น ณ.วันขึ้น 8.9.10 ค่ำเดือน 5 พ.ศ.2511
และได้สำนึกระลึกถึงคุณงามความดี ของพระคุณท่าน จึงได้จัดการพิมพ์หนังสือ เจตนาธรรม เล่มนี้
แจกจ่ายแก่ผู้ที่มาร่วมบุญ ร่วมกุศล กับบรรดาข้าพเจ้าทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าหนังสือเล่มนี้
อาจเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่จะปฏิบัติตามในทางพุทธศาสนา และได้ช่วยกัน กัลปนา ส่วนบุญ ส่วนกุศลอันนี้
แผ่ไปให้ แค่ หลวงพ่อเรื่อง (รัตนะวัณโณ) ด้วยทุกท่านเทอญ
คณะศิษยานุศิษย์
หลวงพ่อเรื่อง รตนวณฺโณ
ชาตะ พ.ศ.2525 มรณะ พ.ศ.2509อายุ84ปี
หมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึก(หนึ่งสมุทรสาคร)

เครดิตฟรี

1.คัมภีร์มูลกัจจายน์ คือ เป็นตำราเรียนพระปริยัติศาสนา อันทรงคุณค่า เป็นการเรียนเกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์
(ปัจจุบันไม่มีการสอนแล้ว เนื่องจากได้ปรับปรุงแบบแผนการเรียนใหม่)

2.พระอุปัชฌาย์พิเศษ หลวงพ่อเรื่องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์พิเศษสามารถบวชได้ทั่วไป พิ้นที่ไหนๆก็ได้

การเป็นพระอุปัชฌาย์นั้น โดยปกติจะทำการอุปสมบทภิกษุได้ตามเขตที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เช่นเจ้าคณะตำบล

ก็จะให้การอุปสมบทได้ในเขตตำบลของตนเท่านั้น แต่หลวงพ่อเรื่องได้รับการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ จึงสามารถบวชได้ทั่วไป

3.วันมรณภาพของหลวงพ่อเมื่อสอบกับปฏิทิน100ปี พบว่าตรงกับ วันที่ 19 พฤษภาคม 2509

4.หลวงพ่อเรื่องท่านได้อุปสมบทสองครั้งจึงมี สองฉายา

ในการอุปสมบทครั้งแรกฉายา ชินฺนปุตโต (เหล่ากอของพระพุทธเจ้า)

อุปสมบทครั้งที่สอง ฉายา รตนวณฺโณ (ผู้มีผิวพรรณผุดผ่องดังแก้ว)

5.ขอบันทึกคำบอกเล่าจากคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งมีพิ้นเพอยู่แถววัดใหม่ฯ เพื่อให้เห็นถึงเรื่องราวในสมัยหลวงพ่อเรื่องยังมีชีวิตอยู่

คุณพี่ท่าน ได้เล่าให้ผม(หนึ่งสมุทร)ทราบไว้ว่า

“จากการบอกเล่าจากรุ่นพ่อ รุ่นแม่ผมเล่าบอกว่า ประชาชนมั่นใจ เชื่อใจ ว่าท่านบริสุทธ์ ที่ว่ามีผู้หญิงอยู่ในกุฏิท่าน

เพราะท่าน เป็นพระหมอยาแผนโบราณ /วิชาอาคมรักษาด้วย รักษาคนบ้า วิกลจริต มากมาย/ออกพรรษา วันฤกษ์ดี

จะมีพระมารอให้ท่านสึกให้ มานอนรอในศาลาวัดกันเกือบถึง 300 รูป เพื่อนรับพระจากมือท่านในวันสึก

วันเผาศพท่าน คนแย่งกระดูกท่านกันมาก”

ในการบันทึกประวัติของหลวงพ่อเรื่องในครั้งนี้ กระผม หนึ่งสมุทรสาคร ต้องของคุณคุณ เล็ก นพดล

ที่กรุณามอบข้อมูลหนังสือเล่มนี้มาให้ผู้บันทึก

เพื่อเป็นการเผยแพร่และบันทึกประวัติชีวิตของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองค์หนึ่งไว้ไม้ให้สูญหายไป

สล็อต xo