เหรียญ พระผง..พระบาง..ปางห้าสมุทร

จัดสร้างโดยคุณวิจิตร มะโนชัยพร้อมครอบครัว เพื่อถวายแด่ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แจกในงานทอดกฐินตามวัดต่างๆในปี2548 เช่น วัดป่าโชคไพศาล วัดป่าปทีปปุญญาราม วัดผาเทพนิมิต วัดโสตถิพล วัดป่าจันทรังสี วัดป่าแก้วชุมพล วัดป่าประชานิยม วัดสวนธรรมสุคโต วัดป่ากลางโนนภู่ วัดอาจาโรรังสี มีเนื้อทองคำลงยาสีแดง 8 เหรียญ ,เนื้อเงินลงยาสีเขียว 5 เหรียญ/ เนื้อเงินลงยาสีนำเงิน 31 เหรียญ,ทองแดง 975 เหรียญ

ทดลองเล่นสลอต

เนื้อว่านและผงพุทธคุณ 975 องค์,เนื้อดำ 10,000 องค์ ซึ่งอธิษฐานจิตโดย….ศิษยานุศิษย์กองทัพธรรมสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตได้แก่ 1.หลวงปู่แสง ญาณวโร พฤ.22 ก.ย.48 ประมาณ 1 นาที 2.หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร อา. 25 ก.ย.48 ประมาณ 5 นาที 3.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม จ. 26 ก.ย.48 ประมาณ 5 นาที 4.หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ศ. 30 ก.ย.48 ประมาณ 3 นาที 5.พระพิศาลศาสนกิจ (ลต.กร) ศ. 30 ก.ย.48ประมาณ 3 นาที 6.หลวงปู่เนย สมจิตโต ศ. 30 ก.ย.48 ประมาณ 4 นาที 7.หลวงปู่สมัย ทีฆายุโก ศ. 7 ต.ค.48 ประมาณ 5 นาที 8.หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ ส. 8 ต.ค.48 ประมาณ 5 นาที 9.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป อา. 9 ต.ค.48 ประมาณ 10 นาที 10.หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม อา. 9 ต.ค.48 ประมาณ 15 นาที 11.หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน จ. 10 ต.ค.48ประมาณ 4 นาที 12.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม อ.11ต.ค.48ประมาณ 3 นาที 13.หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร ส.17 ธ.ค./48ประมาณ 1 นาที รายละเอียดมวลสารการสร้างพระผง พระปางห้ามสมุทร รุ่น “รู้จักพอ ก่อสุขทุกสถาน” บูชาคุณครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พิมพ์พระปางห้ามสมุทร

ทดลองเล่นสล๊อต

เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยื่นพระหัตถ์ทั้งสองไปข้างหน้าแบพระหัตถ์ ตั้งข้างหน้าเสมอพระอุระ พระพักตร์ตรง เป็นพระพุทธรูปแสดงพุทธประวัติ จำลองเหตุการณ์ ขณะประทับที่โรงสีไฟ เมื่อเสด็จไปโปรดชฎิลสามพี่น้อง ฝนตกหนักน้ำหลากมาท่วมบริเวณที่ประทับอยู่ พวกชฎิลสามพี่น้องหนีขึ้นไปบนที่ดอน พระพุทธเจ้ามิได้เสด็จหนีน้ำไป เช้าขึ้นมาเมื่อพวกชฎิลตามหาพระพุทธองค์ได้พบพระองค์ยืนอยู่ในวงล้อมของน้ำที่ท่วมทันเป็นกำแพงรอบด้าน เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก…ได้แก่ 1.เกสา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส เมือง จ.สกลนคร 2.เกสาหลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 3.เกสาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 4.เกสาหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 5.เกสา หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 6.เกสาพระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 7.เกสาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู กรุงเทพฯ 8.เกสาหลวงปู่พร สุมโนวัดป่าประชานิยม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 9.เกสาหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโทวัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 10.เกสาหลวงตามหาบัว ญาณ

เครดิตฟรี

สัมปันโนวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 11.เกสาหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพรศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 12.เกสาหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 13.เกสาหลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม วัดป่าดานศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 14. เกสาหลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 15.เกสาหลวงปู่ทองสี กตปุญโญ วัดป่าสุทธิมงคล ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 16.เกสาหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 17.เกสาหลวงปู่ผาง ปริปุณโณ วัดป่าประสิทธิธรรม บ.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 18.เกสาหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 19.เกสาพระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 20.เกสาหลวงปู่เนย สมจิตโต วัดป่าโนนแสนคำ บ.ทุ่งคำ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 21.เกสาหลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่าจันทรังสี บ.นาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 22.เกสาหลวงปู่สุธัม ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม บ.น้อยจอมศรี อ.เมือง จ.สกลนคร 23.เกสาหลวงปู่แสง ญาณวโร วัดอรัญญวิเวก บ.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 24.เกสาหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุนทราราม บ.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 25.เกสาหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 26.เกสาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 27.เกสาหลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส เสนานิคม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 28.เกสาหลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 29.เกสาพระพิศาลศาสกิจ(บุญมี ฐิตปัญโญ

โปรสล๊อต