Day: January 25, 2021

พระเนื้อว่าน พินัยกรรม กรรมการ ปี 2505 วัดช้างให้

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพินัยกรรม ปี 2505 ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่าพระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ปี 2497 หรือ รุ่นพินัยกรรม ปี 2505 จะมีคนพูดถึงว่าเป็นพระที่ดูยากเมื่อเทียบกับพิมพ์เตารีด หรือพวกเหรียญ ผมว่าเนื่องจากมาจาก พระหลวงปู่ทวด สร้างจากดินกากยายักษ์ และว่านต่าง ๆ โดยองค์ไหนที่แก่ดินเนื้อจะออกโซนดำ ถ้าแก่ว่านเนื้อจะออกโซนน้ำตาล และเทา โดยพระโซนดำจะเป็นพระที่ร่อนดินเป็นอย่างดี อาทิเช่นพิมพ์กรรมการต่าง […]

Continue reading

ประวัติ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

ประวัติ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตรหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ มีนามเดิมว่า “เงิน” เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 10 ปีฉลู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2348 บิดาชื่อนายอู๋ มารดาชื่อนางฟัก เป็นชาวบ้านตำบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร มีพี่น้องร่วม บิดาเดียวกันทั้งหมด 6 คน คนที่ […]

Continue reading

ลวงปู่บุญหนา ธมมทินโน

หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน” พระสายวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยชื่อดังรูปหนึ่งแห่ง เมืองสกลนคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้าย ที่ยังดำรงอยู่ ณ วัดป่าโสตถิผล บ้านหนองโดก ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อัตโนประวัติ ท่านเป็นหลานแท้ๆ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เมื่ออายุ 12 ปีได้เข้าพิธีบรรพชา ณ วัดแจ้ง […]

Continue reading

อานิสงส์การบวชในพุทธศาสนา…โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

อานิสงส์การบวชในพุทธศาสนา…โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำอานิสงส์การบวช ต่อแต่นี้ไป จะนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ เจ้า ว่าด้วยเรื่อง อานิสงส์การบรรพชา มาคุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ความมีว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์เมื่อทรงพระชนม์อยู่ องค์สมเด็จพระบรมปรารถเรื่องการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชานี้มีอานิสงส์พิเศษ อานิสงส์ อย่างอื่น มีการสร้างวิหารทานก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี จัดว่าเป็นอานิสงส์สำคัญ แต่อานิสงส์นี้นั้น บุคคลที่จะพึ่งได้ต้องโมทนาก่อน หมายความว่า ถ้าบุตรธิดาของตนบำเพ็ญกุศล บิดามารดาไม่โมทนาย่อมไม่ได้ แต่ว่าการอุปสมบมบรรพชานี้แปลกกว่านั้น องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า สมมุติว่า […]

Continue reading

หลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุตโต (รตฺนวณฺโณ) วัดใหม่พิณสุวรรณ หลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุตโต (รตนวณฺโณ) วัดใหม่พิณสุวรรณ (ประวัติโดยสังเขป)หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระที่ทรงอภิญญาซึ่งพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) แห่งวัดท่าซุง นับถือเป็นอาจารย์ที่ท่านเคารพมากองค์หนึ่งโดยท่านรับรองคุณธรรมหลวงพ่อเรื่องว่าเป็นพระอริยะเจ้า หลวงพ่อเรื่องเป็นพระหมอที่รับรักษาคนที่ตกทุกข์ได้ยากมามากมายในอดีต ท่านมีชื่อเสียงในการรักษาต่าง ๆ โดยเฉพาะโรควิกลจริต หรือ “โรคบ้า” ที่หาคนรักษายากในยุคนั้น หลวงพ่อปานวัดบางนมโคเคยบอกกล่าวรับรองหลวงพ่อเรื่องกับคนสุพรรณบุรีที่เดินทางมารักษาตัวที่วัดบางนมโคว่า ทดลองเล่นสลอต […]

Continue reading

สูจิบัตร ประวัติพระสมเด็จสำเร็จสัมฤทธิ์ฉัพพรรณรังสี หลวงพ่อดำ วัดศรีสินมา ตอนที่ ๑เจตนาแห่งพระสมเด็จสำเร็จสัมฤทธิ์ฉัพพรรณรังสีที่รฤก สัมพุทธชยันตีฉัพพรรณรังสี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.งานบุญ สาครบุรี-ศรีนครพิงค์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ( ปลุกเสก๓ปี )วัดศรีสินมา จ.สมุทรสาคร – สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น จ.เชียงใหม่ธรรมแห่งพระบรมศาสดา คือธรรมเป็นธรรมชาติอันมหัศจรรย์ที่สุดแล้วแลครอบโลกธาตุสิ้น…“ด้วยกลางวันดุจดั่ง ดวงตะวัน และ กลางคืนนั้นดุจดั่ง จันทร์เพ็ญ ให้แสงสว่าง […]

Continue reading