Day: January 27, 2021

เหรียญที่มากด้วยประสบการณ์-เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง ปี 2538

เหรียญรุ่นแรกสร้างหอระฆัง หลวงพ่อทุ่ม วัดศุภศาสตราราม (วัดควนสามโพธิ์) จ.พัทลุง ปี 2538 บล็อคนิยม ด้านหลัง “อ” ขาด อีกหนึ่งเหรียญของภาคใต้ที่เข้มขลังด้วยพุทธคุณ เหรียญรุ่นนี้ไม่ทันท่าน แต่ประสบการณ์ด้านแคล้วคลาด คงกระพัน เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็หลายหน จัดสร้างขึ้นเพื่อหาทุนสร้างหอระฆัง ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์สายวัดเขาอ้อ จำนวน 19 รูป ประวัติ หลวงพ่อทุ่ม อุปทุมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดควนสามโพธิ์ […]

Continue reading

เหรียญพระมหาชนกอันทรง

มาทำความรู้จักกับเหรียญพระมหาชนกอันทรงคุณค่ากันดีกว่า ถ้าหากพูดถึงเหรียญพระมหาชนกแล้ว เชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จัก แต่ก็มีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่รู้จักเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนรู้จักกับเหรียญพระมหาชนกมากขึ้น เพราะเป็นเหรียญที่มีความสำคัญกับพระพุทธเจ้า เพราะเป็นเหรียญที่แสดงถึงหนึ่งในสิบชาติก่อนที่พระองค์จะเกิดเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นอย่างมาก เราจึงนำความรู้เกี่ยวกับเหรียญมาแบ่งปันให้ทุกๆ คนได้รู้ ซึ่งเหรียญพระมหาชนกนั้น มีทั้งแบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก เราก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญทั้งสองชนิด และเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญ ซึ่งมีดังนี้ slotxo ทำความเข้าใจง่ายๆ ว่าเหรียญพระมหาชนกคืออะไร หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าพระมหาชนก คือใคร ซึ่งพระมหาชนก คือ […]

Continue reading

เสือ” หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

พระมงคลวราการ หรือ หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ คือครูบาอาจารย์รูปสำคัญในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับทั้งจากพระเถรานุเถระ พระเกจิอาจารย์ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาทั้งหลายว่า เป็นพระสุปฏิปัณโณที่ถึงพร้อมด้วยศีลาจาริยวัตร พรรษา อายุ และภูมิรู้ภูมิธรรมที่สูงยิ่ง หลวงพ่อชาญ อิณมุตฺโต ท่านเป็นพระเถระที่มีความสงบเยือกเย็น กิริยามารยาทนุ่มนวล มีความสันโดษสมถะ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยของสงฆ์ ท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยความเมตตา มีอัธยาศัยจิตใจอ่อนโยนเป็นกันเองทั้งแก่พระลูกวัด ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดถึงญาติโยมที่ไปหา ผู้ที่ได้พบเห็นเข้าใกล้ท่านแล้วจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา หลวงพ่อชาญท่านเป็นพระสมถะเป็นอยู่อย่างสมควรตามสมณสารูปอย่างแท้จริง ผู้เขียนเองก็มีความรู้สึกเหมือนญาติโยมท่านอื่นเช่นเดียวกัน […]

Continue reading

ประวัติ พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนทฺโก ไข่มุกดำแห่งอีสาน

๑.ประวัติพอสังเขป พระครูปทุมสารคุณ (หลวงปู่อินทร์ กระจายกลาง) ที่มรณภาพ *** ชาติภูมิ พระครูปทุมสรคุณ (หลวงปู่อินทร์ นนฺทโก) สถานะเดิม อินทร์ กระจายกลาง เป็นบุตรของคุณพ่อทั่ง – คุณแม่ไหมนา กระจายกลาง เกิดเมื่อ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๔ […]

Continue reading

ประวัติ พระครูเกษมธรรมสิริ(ครูบาวะสิน เขมวโร) วัดศรีฐานนอก จ.ยโสธร

พระครูเกษมธรรมสิริ เดิมชื่อ “วสิน ทองหนุน” เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ ปีชวด เกิดในครอบครัวชาวนา ท่านเป็นบุตรชายคนโตในตระกูล”ทองหนุน” โยมบิดาชื่อนายสมร ทองหนุน โยมมารชื่อ นางลิ้ม ทองหนุน มีน้องสาว ๒ คน คือ คุณยุพิน ทองหนุน และคุณยุภาพร ทองหนุน […]

Continue reading

เหรียญพลาสติกหลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสีกับชาวปากพนังมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น คนปากพนังในตลาดปากพนังรุ่นเก่าจะรู้จักวัตถุมงคลของหลวงพ่อโอภาสีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเหรียญเนื้อพลาสติกของหลวงพ่อทั้ง 2 รุ่น คือรุ่นแรกหลังยันต์สวัสดิกะ (พ.ศ. 2595) และรุ่นหลังยันต์เสมา (พ.ศ. 2497-98) เป็นวัตถุมงคลที่สมัยเด็กๆ ผมเห็นแขวนคอของคนปากพนังบ่อยๆ ผมเคยเห็นคหบดีเก่าแก่ชาวปากพนังเก็บเหรียญพลาสติกหลวงพ่อโอภาสีหลากสีสรรไว้ในสมุดเก็บเหรียญนับร้อยๆเหรียญ ผมสอบถามได้ความว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสี ที่คุณพ่อของท่านได้มาจากหลวงพ่อสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ slotxo ประกอบกับผมมักได้รับรู้ รับเห็นในประสบการณ์ของเหรียญพลาสติกหลวงพ่อ อยู่เนื่องๆ ในสมัยนั้น ผมจึงสนใจที่จะเก็บสะสมเหรียญพลาสติกหลวงพ่อโอภาสีไว้จำนวนหนึ่ง เหรียญนี้ในสมัยนั้นผมได้สอบถามคนเก่าแก่ในตลาดปากพนังที่เก็บเหรียญพลาสติกไว้ว่าได้กันมาอย่างไร ส่วนใหญ่จะเล่าให้ฟังว่า สมัยนั้น…พอถึงช่วงเดือนห้า […]

Continue reading