Day: January 30, 2021

หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ (ประวัติฉบับเจตนาธรรม)

กระผมหนึ่งสมุทรสาคร ขออนุญาตต่อหลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุโต แห่งวัดใหม่พิณสุวรรณ รวมถึงศิษยานุศิษย์ของท่าน เพื่อบันทึกเรื่องราวประวัติชีวิตของท่าน ไว้ ณ. ที่นี้ หากมีข้อผิดพลาด ใดๆข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้ หากจะมีความดีใดๆ เกิดขึ้นจากการบันทึกนี้ข้าพเจ้าฯ ขออุทิศบุญความดีเป็นการบูชา หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ ไว้ด้วยเทอญชีวประวัติ หลวงพ่อเรื่อง ชินฺนปุตโต (รตนวณฺโณ)จากหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจ ชื่อหนังสือ slotxo หลวงพ่อเรื่อง รตนวณฺโณหลวงพ่อเรื่อง เกิดที่บ้านตะค่า […]

Continue reading

พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สำเร็จสมปรารถนา ตอนที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ได้อ่านหนังสือเรื่อง พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สมปรารถนา ของคุณทิพจักร ขออนุโมทนา ในส่วนที่เผยแพร่ให้คนได้รู้จัก แต่เนื้อหายังอ่อนทางวิชาการอยู่มาก เราจึงขอนำเสนอพระอิศวรในอีกแง่มุมหนึ่ง ที่คุณทิพจักรไม่ได้ลงไว้เพื่อผู้อ่านได้เสริมความรู้ slotxo ประเทศอินเดียเป็นดินแดนแห่งศาสนาปรัชญาชีวิต เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมของภาคพื้นเอเชีย ลัทธิความเชื่อถือในศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดระบบการปกครองที่มีระเบียบแบบแผนตั้งแต่เกิด จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับการดำรงชีวิต ด้วยศาสนกิจการสร้างปูชนียสถาน รูปเคารพ เพื่อสืบต่อการดำรงศาสนา ซึ่งศาสนาเป็นโครงสร้างสำคัญที่สุดของสังคมรวมทั้งเป็นที่มาหรือปฐมเหตุของการอยู่ร่วมกันโดยสันติของคนในสังคม นักบวชในสมัยโบราณมีการบำเพ็ญภาวนา การบูชาไฟ […]

Continue reading

พระอิศวร พระผู้บันดาลให้สำเร็จสมปรารถนา ตอนที่ 2

คัมภีร์ของพวกที่นับถือลัทธิไศวนิกาย ทำให้ทราบว่าพระศิวะเทพนี้คือวิญญาณของจักรวาลทรงมีพระวรกายเป็นสีขาว มี ๓ พระเนตร พระเนตรที่ ๓ สถิตอยู่กลางหน้าผาก มีลักษณะตั้งขึ้นตรงๆ พระเนตรประหลาดดวงนี้มีอานุภาพมากอาจบันดาลให้เป็นไฟเผาผลาญได้ทุกอย่าง โดยปกติแล้วพระเนตรนี้มักจะปิดอยู่เสมอ บางเหตุการณ์หรือปางอวตารที่พระเป็นเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์พระองค์จะเปิดพระเนตรที่ ๓ ซึ่งจะเกิดไฟร้อนแรงพุ่งออกมาทันที พระเนตรดวงนี้ชาวฮินดูเชื่อกันว่า หมายถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต พระเกศาของศิวะเทพมีลักษณะเป็นมุ่นขมวดอย่างผมฤาษีหรือมุ่นขมวดเป็นรูปชฎารุงรัง เส้นพระเกศามีสีแดงสยายคล้ายกับแสงพระอาทิตย์ พระศิวะมี ๑ พักตร์บางปางมี ๔ […]

Continue reading

พระกรุเนื้อดินที่แตกกรุในจังหวัดกำแพงเพชร

พระกรุเนื้อดินที่แตกกรุในจังหวัดกำแพงเพชร จากสถานที่ต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร ที่เป็นมาตรฐานสากลนิยม ซึ่งเป็นกรุที่นิยมเล่นเช่าหากัน ดังนี้คือพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกเนื้อดินผสมว่านและเกสร พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุวัดหนองลังกา กรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง กรุวัดฤๅษีนครชุม กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ) ตามประวัติไม่ปรากฏพบกรุที่ฝั่งชากังราวพระกำแพงซุ้มกอไม่มีกนกเนื้อดินผสมว่านและเกสร(มีขนาดเท่าพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่) พบที่ กรุวัดพระบรมธาตุ กรุวัดหนองพิกุล(วัดพิกุล) กรุตาพุ่ม(วัดพระบรมธาตุ) ตามประวัติไม่ปรากฏกรุพบที่ฝั่งชากังราว slotxo พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนื้อว่าน พบที่ กรุวัดพระแก้วชากังราว วัดวังพระธาตุ(ตรัยตรึงษ์) ตามประวัติไม่พบกรุที่นครชุมพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์กลางเนื้อดินผสมว่านและเกสร กรุวัดฤๅษี […]

Continue reading

หนุมานมหาปราบคุมพล หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง

สรุปสาระสำคัญกับการจัดพิธีปลุกเสก หนุมานมหาปราบคุมพล วัดหนองกรับบวงสรวงผงชนวนมวลสารบวงสรวงชนวนโลหะและแผ่นจารพระเกจิคณาจารย์ชุปตัวหนุมานในน้ำมหาว่าน 7 วัน 7 คืนปลุกเสกแบบเต็มตามมหาตำราหลวงปู่ทิม, หลวงพ่อสาครแบบเต็ม 5 เสาร์ 5 อังคารโดยได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ระดับประเทศ และพระอาจารย์ลูกศิษย์ในสายหลวงพ่อสาครครบทุกองค์ มาร่วมพลังเป็นหนึ่งให้หนุมานมหาปราบคุมพล มีพลัง มีฤทธิ์ เป็นที่สุดของหนุมานในครั้งนี้ครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมบุญเพื่อสร้างวิหารให้หลวงพ่อของเราครับผมสาธุ สาธุ สาธุ slotxo พิธีชุบตัว หนุมาน “มหาปราบคุมพล” […]

Continue reading

ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธปฏิมาแปดปาง หรือ พระพระพุทธรูปแปดปาง โดยพอสังเขป

ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธปฏิมาแปดปาง หรือ พระพุทธรูปแปดปาง โดยพอสังเขปศิลปะสมัยอินเดียแท้ศิลปะสมัยอินเดียแท้ แบ่งออกเป็น 4 ยุคสมัย คือ ยุคสมัยที่ 1ศิลปะอินเดียโบราณ บางครั้งเรียกว่า ศิลปะแบบสาญจี หรือ แบบราชวงศ์โมริยะ และสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เรียกว่าคุงตะ ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 3 ถึงพุทธศตวรรษที่ 6 ยุคสมัยที่ 2 slotxo ยุคสมัยที่ […]

Continue reading