Day: February 4, 2021

สุดยอดพระผงว่าน คุณค่าที่คุณคู่ควร

อันของ ดี มีอยู่แต่รู้ยากคนรู้มากไม่รู้ ดี มีอีกโขอันของ ดี ใช่อยู่ที่คำโวต้องคนรู้ดูเป็นจึงเห็น ดี “” โยภาวนาภิมัณฑัสสะ ปูชังนิจจังกะโรติโส ลาภัง ยะสัง สุขาทีนิ สัพพะทาอะธิคัชชะตีติ ” นะโมพุทธายะ นะโมนะนะ 3จบ slotxo (พระครูภาวนาภิมนฑ์)…หลวงปู่สุข ธรรมโชโต วัดโพธิ์ทรายทอง อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ […]

Continue reading

ของดี…มีประสบการณ์อีกแล้วคับท่าน วัดชิโนรสารามวรวิหาร (วัดชิโนรส) ตั้งอยู่ริมคลองมอญ ติดถนนอิสรภาพ ตรงข้ามกับกรมอู่ทหารเรือ ฝั่งธนบุรี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโรรส เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ทรงสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2379 ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวง.ในปี 2512 วัดชิโนรส มีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่หลายวาระ และปีนี้มีวันเสาร์ห้าด้วย โดยมีจุดประสงค์การสร้างวัตถุมงคล เพื่อหาเงินมาบูรณะถาวรวัตถุภายในวัด ได้มีการสร้างพระบูชา และพระเครื่องอยู่หลายพิมพ์ เช่น […]

Continue reading

ปริศนาธรรม งานศพ โดย พระเกรียงศักดิ์ มหาปัญโญ

ศพ คือ สภาวะสังขารร่างกายของคนที่เสียชีวิตแล้ว จะมีลักษณะของธาตุทั้ง๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ต้องกระจัดกระจายไหลกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นตามธรรมดา เป็นสิ่งที่จะใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้อีกสำหรับคนทั่วไป แต่ในวงการของนักศึกษาแพทย์ “ศพ”จะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา ผู้ที่มีใจเป็นกุศลต้องการทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคมในวาระสุดท้ายของชีวิต จึงได้อุทิศศพของตนเองให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ เพื่อจะสร้างนักศึกษาแพทย์ที่มีความสามารถในการรักษาคนป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไปส่วนในด้านผู้ปฏิบัติธรรม“ศพ”จะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการศึกษา เช่นกัน ในสมัยพุทธกาลจะมีธรรมเนียมการนำเอา “ศพ”ไปทิ้งกันไว้ในป่าช้าผีดิบ เพื่อให้สมณะทั้งหลายได้ใช้ศพเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับพิจารณาสังขารร่างกาย แล้วน้อมจิตไปเปรียบเทียบร่างกายตนเองกับสภาวะของซากศพ โดยพิจารณาถึงความเป็นของไม่เที่ยง ไม่คงที่ เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของธาตุ […]

Continue reading

หลวงพ่อสำอางค์ ศิริวิชโย วัดลุ่มโป่งเสี้ยว จ.กาญจนบุรี

หลวงพ่อสำอางค์ ศิริวิชโย เป็นอดีตเจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดลุ่มโป่งเสี้ยว ท่านได้มาพัฒนาวัดแห่งนี้ตั้งแต่ยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์จนปัจจุบัน กลายเป็นวัดที่สมบูรณ์ มีกุฎิ ศาลา โบสถ์ ฯลฯ เป็นที่จำพรรษาของภิกษุผู้สืบทองพระพุทธศาสนา อย่างมั่นคงดั้งเดิมแล้ว หลวงพ่อสำอางค์ เป็นชาวสมุทรสงคราม ท่านเกิดในปี พ.ศ. 2462 ในสกุล ศรีวิชัยครอบครัวของหลวงพ่อฯ ประกอบอาชีพเป็นชาวสวน เหมือนกับชาวบ้านอื่นๆในสมัยนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนมะพร้าวทำน้ำตาลมะพร้าว slotxo (บ้านเดิมที่ท่านเกิดและอาศัยอยู่ในสมัยเป็นฆาราวาส ปัจจุบันคือบ้านเลขที่ […]

Continue reading