Day: February 13, 2021

หลวงพ่อพิบูลย์ วัดพระแท่น

ประวัติหลวงปู่พิบูลย์ วัดพระแท่นหลวงปู่พิบูลย์ นามเดิมชื่อ พิบูลย์ เกิดที่บ้านพระเจ้า ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บิดาชื่อสา มารดาชื่อโสภา นามสกุลแซ่ตัน บิดาเป็นคนจีน มารดาเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด มีอาชีพทำร่ทำนาและค้าขายจนมีฐานะมั่นคง ตามปกติหลวงปู่มีอุปนิสัยชอบทำบุญบำเพ็ญทานแก่พระภิกษุและคนทุกข์คนจนผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะหลวงปู่เห็นว่า ผลบุญกุศลที่ได้ทำแล้วจะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดความสุขในภพนี้ และภพหน้า บุญกุศลเป็นความดีและเป็นเครื่องห้ามกั้นไม่ให้ไปสู่อบาย หลวงปู่เอาใจใส่ทั้งการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญเมตตา ต่อมาได้แต่งงานกับหญิงชาวบ้านพระเจ้า แต่ไม่ทราบชื่อ อยู่ด้วยกันมาหลายปีไม่มีบุตร ส่วนภรรยาต้องการบุตรมาสืบสกุล […]

Continue reading

พระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจ้า

การเคลื่อนเข้าสู่ยุคพระศรีอริยเมตตรัยพุทธเจ้าภายหลังจากที่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีพุทธายุกาลได้ ๕,๐๐๐ ปี พระศาสนาของพระองค์จักอันตรธานสูญสิ้นไป ใน อมตรสธารา อรรถกถาอนาคตวงศ์ ได้อรรถาธิบายว่า-เมื่อพระศาสนาอันให้ความสุขอันเกิดแต่การอยู่ในสวรรค์และสุขอันเกิดจากการพ้นจากวัฏฏทุกข์นี้อันตรธานแล้ว อกุศลจักเกิดมีหนาแน่นขึ้นในโลก คือ อธรรมราคะ (ความกำหนัดที่ผิดธรรม หมายถึง ความกำหนัดในบุคคลที่ไม่สมควรกำหนัด เช่นในมารดา ในบิดา ในครูบาอาจารย์ ในเครือญาติ ในพี่น้องร่วมสายโลหิต ในศิษย์ทั้งหลาย เป็นต้น) วิสมะโลภะ (ความโลภจัด ความโลภที่รุนแรงอย่างยิ่ง) มิจฉาธรรม […]

Continue reading

ประวัติของเจ้าปู่มเหศักดิ์ ที่เคารพสักการะของชาวอำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร

ความสำคัญเมื่อชาวผู้ไทยอพยพข้ามโขงเดินทางมาถึงเมืองสกลนคร จึงได้เข้ามาตั้งที่พักชั่วคราวในสนามมิ่งเมืองใกล้ ๆ บ้านเจ้าเมืองสกลนคร โดยมีผู้นำชื่อว่าท้าวราชนิกูลเป็นหัวหน้าควบคุมผู้คนอพยพเข้ามาใน พ.ศ.๒๓๘๗ ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นสมัยที่ชนกลุ่มเมืองต่าง ๆ ได้เรียกร้องขอตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นหลายแห่ง ท้าวราชนิกูลซึ่งอดทนมาเป็นเวลาแรมปี จึงขออนุญาตพาไพร่พลออกไปตั้งบ้านเมือง แต่กลับถูกขัดขวางไม่ยอมยกพื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดให้ตั้งเมือง กลับแต่งตั้งให้บุตรท้าวราชนิกูล อีกคนหนึ่งเป็นนายหมวด นายกองควบคุมชาวผู้ไทยแทนท้าวราชนิกูลเห็นว่าการเจรจาไม่เป็นผลจึงนำอพยพไพร่พลมุ่งไปทางทิศตะวันตกออกจากเมืองสกลนคร เจ้าเมืองสกลนครได้นำไพร่พลออกขัดขวางแต่ก็ไม่เป็นผล คงนำไพร่พลออกเดินทางไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านหนองหอย ใกล้กับที่ตั้งอำเภอวาริชภูมิในปัจจุบัน ใน พ.ศ. ๒๔๑๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวไทโย้ย […]

Continue reading

เจาะตำนาน นครจำปาศรี (พระธาตุนาดูน)

เจาะตำนาน จัมปาศรี มนุษย์มีความคิด ความเชื่อ ความชอบ และเหตุผลเป็นของตนเอง ไม่มีใครสามารถจะไปบังคับบัญชาให้ทุกคนมีความคิด ความเชื่อ ความชอบ และมีเหตุผลเป็นไปตามตัวเองคิดเห็นและเชื่อถือ ชื่นชอบตามว่าดีงาม ว่าถูกต้อง เป็นจริงได้เสมอไป ใครจะคิดอย่างไร เห็นเป็นอย่างไร ชื่อเป็นอย่างไร จะชอบ จะไม่ชอบอย่างไร ในสิ่งนั้นๆ มันก็สุดแม้จะเป็นไปตามเหตุลของแต่ละบุคคล แต่สำคัญที่ว่า ความคิด ความเชื่อ ความชอบ และเหตุผลของใครจะถูกต้องเป็นจริง […]

Continue reading

ภาษิตธรรมของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร)

ท่าน พ่อเกิดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๔ ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ เกิดที่หมู่ ๘ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หมู่บ้านเกิดของท่านเรียกว่า “บ้านบน” เพราะอยู่เหนือศูนย์กลางคือวัดขึ้นไปข้างบน ท่านพ่อเป็นบุตรคนที่ ๒ ของปู่แพ คุณย่านุ่ม คุณาบุตร มีพี่และน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด […]

Continue reading

อมตะพระกริ่ง 4 รุ่น ของ หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา บางบาล อยุธยา

อมตะพระกริ่ง 4 รุ่น ของ หลวงพ่อเมี้ยน แห่งวัดโพธิ์กบเจา บางบาล จ.อยุธยากล่าวได้ว่า พระกริ่งทั้ง 4 รุ่นนี้ ของหลวงพ่อ เป็นพระกริ่งหลัก ยอดนิยม ของท่าน และยังเป็น”ยอดพระกริ่ง 4 รุ่น” ที่ใครหลายๆคน รัก และหวงแหวง เป็นที่เสาะแสวงหาของนักเล่นหา นิยมพระกริ่ง “ตัวจริง” โดยพระกริ่งหลัก […]

Continue reading