Day: February 21, 2021

พระพุทธชินราชอินโดจีน วัดสุทัศน์ ปี 2485

พระพุทธชินราชอินโดจีน ปัจจุบันมีการเช่าหา เปลี่ยนมือกัน ค่อนข้างจะมากและราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นการจัดสร้างที่พิธีใหญ่ที่สุด ที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ประวัติในปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยประสพปัญหาทางด้านการเมือง ซึ่งหลังจากปัญหาต่างๆได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วจึงได้มีการก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า” พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ” ซึ่งเป็นการรวมตัวระหว่าง พุทธธรรมสมาคมกับ ยุวพุทธสาสนิกสมาคม จึงได้มีการคิดที่จะทำการหล่อ พระพุทธชินราชจำลองขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ก. ชนิดที่ทำการสร้างพระพุทธชินราชจำลองที่สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ พระบูชาจะสร้างโดยใช้วิธีหล่อเป็นพระขัดเงามีเรือนแก้วขนาดหน้าตักขนาดใหญ่เพื่อสำหรับจัดส่งไปประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วเมืองไทยพระพุทธรูปชนิดนี้ หากประชาชนปรารถนาจะสร้างไว้สำหรับสักการะบูชาของตนเองก็ขอให้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งเงินค่าสร้างองค์ละ […]

Continue reading

ประวัติหลวงปู่ธรรมรังษี จังหวัดสุรินทร์ ” ท่านเจ้าคุณสองแผ่นดิน “

หลวงปู่ธรรมรังษี “ พระมงคงรังษี ” มีนามเดิมว่า นายสุวัฒน์ ฉิง เกิดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๖๒ ณ.ตำบลเกีย อำเภอโมงฤษี (อำเภอโมงรือแซ็ยในปัจจุบัน) จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เมื่อปฐมวัยได้ศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ (เทียบเท่าชั้น ป.๔ ของไทย) เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ๑ […]

Continue reading

ประวัติ หลวงปู่บุญมา ปญฺญาโณ (หลวงปู่ตา) วัดป่าบ้านอินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ประวัติหลวงปู่บุญมา ปัญญาโณ (หลวงปู่ตา) วัดป่าบ้านอินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร(อภิญญาจารย์แห่งบ้านอินทร์แปลง ตำนานผู้ย่อแผ่นดิน)หลวงปู่ตา นามเดิม ชื่อว่ายอด นามสกุล แก้วอัคฮาด เกิดเมื่อวัน อังคารเดือนไม่ปรากฏ พ.ศ. ๒๔๑๕ ที่บ้านสิมบ้านสาตำบลท่าขอนยางอำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคา ปัจจุบัน ขึ้นกับจังหวัด กาฬสินธุ์บิดาชื่อ นายมืด มารดาชื่อ นางมี มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกันทั้งหมด […]

Continue reading

ประวัติ หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดแหลมสอ เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี พอสังเขป

หลวงพ่อแดง ติสฺโส เป็นบุตรของ นายแก้ว-นางอ่อน ทองเรือง เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง พ.ศ.๒๔๓๔ ที่บ้านเขาปุก ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีพี่น้องด้วยกัน ๔ คน หลวงพ่อแดงท่านเป็นลูกคนที่สองของครอบครัว เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี (ประมาณ […]

Continue reading

มญานาม “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

“ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” สมญานาม “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง” “หลวงปู่เจ้าคะ” อุบาสิกาคนหนึ่งกราบเรียนถามขึ้น พร้อมๆกับพนมมือขึ้นเหนือเศียรเกล้า เพื่อขอโอกาสเรียนถาม “หลวงตามหาบัวฯ พูดที่สวนแสงธรรมชมหลวงปู่มากว่าเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง เป็นเหมือนพระทองคำถูกปูนโบกไว้ด้วยปูน แต่เวลานี้หลวงตาท่านกำลังกะเทาะปูนออก ให้คนทั้งหลายได้เห็นพระทองคำที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน อันมีค่าเหลือประมาณไม่ได้ เมื่อใดที่คนเขาไม่รู้ว่าเป็นพระทองคำ พระนั้นก็เหมือนพระปูนธรรมดา แต่เมื่อใดที่คนทั้งหลายมาทราบว่า ภายนอกเป็นปูนแต่ภายในเต็มไปด้วยทองคำ ทองคำเช่นนั้นย่อมจะเป็นประโยชน์มหาศาล เป็นสมบัติอันล้ำค่า ตอนนี้หลวงตาท่านบอกว่า กำลังกะเทาะปูนออกให้คนดู หลวงปู่รู้บ้างหรือเปล่าที่หลวงตาท่านชื่นชม และหลวงปู่มีความคิดเห็นว่าอย่างไร?” slotxo “ครูบาอาจารย์ท่านชมก็นับว่าเป็นสิริมงคลดี” […]

Continue reading

หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์ วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์(1) ประวัติวัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด ตั้งอยู่เลขที่ 120 ในหมู่บ้านไกลเสนียด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ตามประวัติเล่าว่า หลวงปู่พระโพธิญาณ เป็นผู้นำเริ่มก่อสร้างวัดโพธิ์ศรีฯขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2330 และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกประวัติหลวงพ่อทองสัมฤทธิ์หลวงพ่อทองสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่มากองค์หนึ่ง ขนาดหน้าตัก 10.5 นิ้ว ความสูง […]

Continue reading