Day: February 24, 2021

ประวัติหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต วัดโพธิ์ทรายทอง(พระครูภาวนาภิมณฑ์)”เทพเจ้าแห่งเทือกเขาพนมรุ้ง”

พระครูภาวนาภิมณฑ์(หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต)วัดโพธิ์ทรายทอง ตำบลละหานทรายอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ชาติกำเนิดพระครูภาวนาภิมณฑ์ หรือหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต เดิมชื่อ สุข นามสกุล ยอดเยี่ยมแกร เป็นบุตรของ นายโฮ และนางแฮม ยอดเยี่ยมแกร อาชีพทำนา ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๒๑ แรม ๕ ค่ำ […]

Continue reading