ของดี…มีประสบการณ์อีกแล้วคับท่าน

วัดชิโนรสารามวรวิหาร (วัดชิโนรส) ตั้งอยู่ริมคลองมอญ ติดถนนอิสรภาพ ตรงข้ามกับกรมอู่ทหารเรือ ฝั่งธนบุรี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโรรส เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ทรงสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2379 ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวง
.ในปี 2512 วัดชิโนรส มีพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่หลายวาระ และปีนี้มีวันเสาร์ห้าด้วย โดยมีจุดประสงค์การสร้างวัตถุมงคล เพื่อหาเงินมาบูรณะถาวรวัตถุภายในวัด ได้มีการสร้างพระบูชา และพระเครื่องอยู่หลายพิมพ์ เช่น พระผงหลายสิบพิมพ์ เหรียญ รูปหล่อ ฯลฯ เป็นต้น หัวแรงใหญ่ในการจัดสร้างพระเครื่องต่างๆ นี้เท่าที่ทราบมี 3 ท่านคือ พระมหาประดับ แน่นหนา เป็นชาวสรรคบุรี จ.ชัยนาท มีความนับถือหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อกวยได้รับนิมนต์มาปลุกเสกวัตถุมงคล พระปลัดมานพ เป็นศิษย์ของหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง จึงนิมนต์หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทองมาร่วมปลุกเสก สุดท้ายคือ พระอาจารย์แก้ว มณีงาม เนื่องจากวัดชิโนรส เป็นพระอารามหลวง ดังนั้น การจัดพิธีพุทธาภิเษกแต่ละครั้ง จึงต้องทำอย่างดี และงานนี้มีพระเกจิดังๆ ในสมัยนั้นมาร่วมมากมาย เช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กทม. หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค, หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณ์ฯ, หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม, หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง, หลวงพ่อนำ วัดดอนศาลา, หลวงพ่อมิ่ง วัดกก, หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม, หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก, หลวงพ่อดี วัดพระรูป, หลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว, หลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย, หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ, หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม, หลวงพ่อเสมียน วัดหนองกระทุ่ม, พระอาจารย์เชื้อ หนูเพชร วัดสะพานสูง, หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ, หลวงพ่อแสน วัดท่าแหน, หลวงพ่อสุข วัดบันไดทอง ฯลฯ …โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากเสร็จพิธีแล้ว หลวงพ่อกวย ท่านได้เมตตานั่งปรกปลุกเสกเดี่ยวให้กับวัตถุมงคลชุดนี้เป็นพิเศษ จนใกล้สว่างเลยทีเดียว พร้อมกับบอกว่าเป็นของดี.ถือว่าวัตถุมงคลชุดนี้ ใช้แทนวัตถุมงคลของท่านได้เป็นอย่างดี พระชุดวัดชิโนรสมีมากมายหลายพิมพ์ ทั้่งพระสมเด็จ พระกริ่ง รูปหล่อ พระบูชา บาตรน้ำมนต์ ฯลฯ และรวมถึงพระชุด หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง

slotxo

” อันของ ดี มีอยู่แต่รู้ยาก
คนรู้มากไม่รู้ ดี มีอีกโข
อันของ ดี ใช่อยู่ที่คำโว
ต้องคนรู้ดูเป็นจึงเห็น ดี “
” โยภาวนาภิมัณฑัสสะ ปูชังนิจจังกะโรติโส ลาภัง ยะสัง สุขาทีนิ สัพพะทาอะธิคัชชะตีติ ” นะโมพุทธายะ นะโมนะนะ 3จบ
(พระครูภาวนาภิมนฑ์)…หลวงปู่สุข ธรรมโชโต วัดโพธิ์ทรายทอง อ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เกจิดังของอีสานใต้ ที่ชั่วโมงนี้ดังระดับประเทศ…มีผู้กล่าวว่าท่านสำเร็จวิชาย่นระยะทางไป – กลับได้ กำหนดรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า มีความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำในการทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้าได้จริงเหมือนตาเห็น สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ตลอดจนคุณวิเศษต่างๆ ได้โดยไม่เคยอวดอ้าง ซึ่งวิชาดังกล่าวจะบังเกิดเฉพาะท่านที่ปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระ จนกระทั่งได้ญาณสมาบัติขั้นสูงถึงขั้นอภิญญา 6 เท่านั้น อภินิหาร พุทธาคม และความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เล่าสืบทอดกันมา…
” ดังเมื่อย้อนไปครั้งที่ครูบาสร้อย ขันติสาโร ศิษย์เอก ในระหว่างอยู่ศึกษากับหลวงปู่สุขอยู่นั้น ท่านได้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างแรงขณะปฏิบัติสมาธิอยู่บนศาลา จึงขอหลวงพ่อสุขไปพัก โดยระหว่างนั้นเองขณะนอนลงพัก วิญญาณของท่านก็ได้หลุดจากร่าง ซึ่งการมรณะ(วิญญาณหลุดจากร่างไป)ครั้งนี้ ท่านได้สิ้นลมไป 7 วันเต็ม ซึ่งในระหว่างนั้นหลวงปู่สุขได้ทำพิธีเพื่อตามท่าน นำท่านกลับมาได้ (ซึ่งวิชาเดียวกันนี้ท่านได้ใช้ช่วยชีวิตเด็กชาวกะเหรี่ยงให้ฟื้นคืนมาแล้ว)
.ท่านมีอภิญญาสูงเปี่ยมเวทย์วิทยาคม มีเมตตาไม่เคยยึดติด สมถะเรียบง่าย ไม่สะสม และไม่ยินดีในลาภยศสรรเสริญ เช่นที่หลวงปู่เคยกล่าวในคราวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูฯว่า ” ก็ข้าเป็นพระแล้วจะให้ข้าเป็นอะไรอีก “…ท่านนิยมสอนสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานให้กับบุคคลโดยทั่วไป ผู้ถือศีล สามเณร และพระภิกษุ โดยท่านจะให้ผู้ขอขึ้นกัมฏฐานกับท่านใช้องค์ภาวนาซึ่งเป็นภาษาเขมรว่า “อะ อา แอ๊ก ไอ นะ นู เน นิ นัง”

xoslot

การสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ โดยพระอาจารย์พิชัย รตฺนญาโณ ร่วมกับพระปลัดมานพ ทุลฺลโภ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม กรุงเทพฯ โดยทำพิธีใหญ่ปลุกเสกที่วัดชิโนรสาราม เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2512 รวม 10 วัน 10 คืน เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงได้นำไปให้ หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต เมตตาปลุกเสกเดี่ยว อีกครั้ง ณ หอสมุด กรมหลวงพระปรมานุชิตชิโนรส ในวันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2512 ซึ่งได้จัดสร้างรูปหล่อเหมือนบูชาเนื้อโลหะ ขนาดหน้าตัก ๓ นิ้ว รูปเหมือนลอยองค์ เหรียญ รูปถ่ายอัดกระจก รวมถึงพระผงสี่เหลี่ยม
รูปถ่ายอัดกระจกสองหน้า(เพชรกลับ) สวยเดิมสมบูรณ์ดูง่าย สร้างน้อย(โดยทั่วไปจะพบเจอแบบหน้าเดียวหลังปั๊มยันต์หมึก)เลี่ยมพลาสติกเก่าเดิมสุดคลาสสิค ทรงคุณค่าหายาก มากพุทธคุณ ภาพสวยคมชัดมาก แต่อยุ่ในกรอบพลาสติกเก่ามัว ทำให้ดูไม่ค่อยคมชัด
(ให้ทั่วประเทศรู้ว่าบ้านเรามีดี)

เครดิตฟรี

-บูชาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมปลุกเสกพระชุดนี้-
และรูปถ่ายอัดกระจกสองหน้า แบบเดียวกันนี้ ที่พบเจอประสบการณ์ด้วยตาตนเอง…เมื่อครั้งขับรถเดินทางไปทำบุญที่ วัดโพธิ์ทรายทอง ช่วงสงกรานต์ ก่อนจะถึงวัดซัก 3กิโลจะเป็นทางโค้ง หลายโค้งต่อกัน มองกระจกหลังเห็นรถตู้ขับเร็วส่ายไปมาเหมือนคนเมาขับรถ จึงเบาคันเร่งชิดซ้ายไว้ให้แซงไปก่อน เมื่อรถตู้แซงขึ้นไปด้วยความเร็วยังคงส่ายไปมา พอผ่านโค้งแรกจะเข้าโค้งสอง ที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้าโค้ง คาดว่าคนขับตกใจจึงหักพวงมาลัย รถก็เสียหลักพลิกคว่ำหมุนลงไปข้างทาง จึงขับรถตามไปดูเพื่อช่วยเหลือ ลงไปดูกันพบว่าด้านหน้ารถพังมาถึงคนขับ กระจกด้านหน้าแตก แต่ไม่เห็นคนขับรถ เมื่อไปดูข้างใน จึงเห็นตัวคนขับไปอยู่ทางด้านหลังของรถตู้(ไปอยู่ได้ยังไง งงกันมาก) เพราะถ้าคนขับยังอยู่ด้านหน้ารถหลังพวงมาลัยถ้าไม่เจ็บหนัก ก็คงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ปรากฎว่าคนขับไม่เป็นอะไรมาก ตามคนมาช่วยก็เห็นว่าเป็นคนบ้านโคกว่านนี้เอง จึงพากันมาช่วยเหลือ โดยมีเพียงรูปถ่ายอัดกระจกสองหน้า ที่แขวนอยู่ด้านหน้ารถเท่านั้น ที่ตัวไม่ได้มีวัตถุมงคลอย่างอื่น สุดยอดประสบการณ์อย่างแท้จิง มีคนยืนยันได้หลายคนคับ

สล็อต xo