พระโสภณสมาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ สุวรรณโชติ) วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) จ.กาญจนบุรี

พระโสภณสมาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ สุวรรณโชติ) วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) จ.กาญจนบุรี
ประวัติพระโสภณสมาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ สุวรรณโชติ) วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) จ.กาญจนบุรี

หลวงพ่อเหรียญได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เอกใกล้ชิดและได้รับการสืบทอดวิชาอาคมจาก “หลวงปู่ยิ้ม” เจ้าอาวาสองค์สำคัญของวัดหนองบัว อันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าหลวงปู่ยิ้ม ท่านเป็นอาจารย์ยุคโบราณที่มีพุทธาคมสูงยิ่ง และที่สำคัญ หลวงปู่ยิ้มท่านนี้ยังได้เคยสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในทางไสยเวทวิทยาในยุคต่อมาอีกหลายรูป ศิษย์เอกของหลวงปู่ยิ้มที่ทราบมาได้แก่ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว , หลวงปู่ดี วัดเหนือ , หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้ , หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ , หลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า , หลวงพ่อแช่ม วัดจุฬามณี , หลวงพ่อหัง วัดเหนือ , หลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ , หลวงพ่อเหมือน วัดกลางเหนือ เป็นต้น

สล็อตออนไลน์


ชาติกำเนิดของหลวงพ่อเหรียญ มีชื่อเดิมว่า เหรียญ นามสกุล รัสสุวรรณ เป็นบุตรของชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพทำไร่นาของ พ่อโผ และ แม่แย้ม ท่านเกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2419 ตรงกับวันเสาร์ แรม 7 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด มีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้น 7 คน ถึงแม้ว่าท่านจะเกิดมาในตระกูลชาวนา ชาวไร่ มีอาชีพที่เรียกว่าหาเช้ากินค่ำ ไม่มั่งคั่งสมบูรณ์ ต้องช่วยบิดา มารดา หาเลี้ยงชีพตามวิสัยชาวชนบทในสมัยที่บ้านเรือนยังไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนในสมัยนี้ แต่กระนั้นท่านก็ยังสามารถเสาะแสวงหาความรู้ ด้วยความเอาใจใส่กับวิชาที่เล่าเรียนจนสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญยิ่งทั้งภาษาไทย และภาษาขอม เป็นที่พึ่งแก่คนทั่วไป นับได้ว่าควรแก่การสรรเสริญ จากนั้นท่านจึงได้กลับมาช่วยเหลือบิดา มารดา ทำไร่ไถนา เป็นการแบ่งเบาภาระตามความจำเป็นในยุคนั้น

หลวงปู่เหรียญ นั้นท่านเป็นพระเกจิอีกหนึ่งองค์ของจังหวัดกาญจนบุรีที่โด่งดังมาก ท่านเป็นศิทษ์เอกของ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว ซึ่งเป็นสุดยอดปรามาจารย์สายตะวันตก ผู้สร้างพระหนึ่งในเบญจะพระปิดตาของประเทศไทย หลวงพ่อเหรียญได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เอกใกล้ชิดและได้รับการสืบทอดวิชาอาคมจากหลวงปู่ยิ้ม ต่อมาเมื่อครั้น หลวงปู่ยิ้ม ท่านได้มรณภาพลง หลวงปู่เหรียญ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา นับแต่หลวงพ่อเฒ่ายิ้ม (หลวงพ่อวัดหนองบัวองค์ก่อน) ได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้ว ท่านเจ้าคุณโสภณสมาจารก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) และได้รับมรดก ตำรับตำราต่างๆ ของหลวงพ่อเฒ่ายิ้มไว้ได้ทั้งหมด ต่อจากนั้นเป็นต้นมาท่านเจ้าคุณโสภณสมาจารก็ได้ทำพระผงและของขลังเครื่องรางต่างๆ ตามตำรับเก่าของหลวงพ่อเฒ่ายิ้ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่สานุศิษย์และผู้ที่เลื่อมใสเชื่อมั่นที่ได้ไปขอจากท่านติดต่อตลอดมา
ตลอดชีวิตของหลวงปู่เหรียญได้สร้างยอดอิทธิวัตถุมงคลไว้มากมาย ทั้งเครื่องรางของขลัง และพระเครื่อง อาทิ ตะกรุดลูกอม , ลูกอมผง , พระปิดตา ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านี้โดยเฉพาะพระปิดตาเนื้อผงชุบรัก ท่านได้สร้างขึ้นตามแบบของพระอาจารย์ยิ้ม แต่มีขนาดย่อมกว่า สันนิษฐานว่าท่านได้สร้างขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามแต่จะมีผู้ที่เลื่อมใสมาขอ หลวงพ่อเหรียญได้ทำแจกเป็นกุศลเรื่อยมา เนื่องจากได้มีผู้เลื่อมใสเชื่อมั่นและไปขอพระผงเครื่องรางของขลังเพิ่มทวีมากขึ้น พระผงและเครื่องรางของขลังบางอย่างได้หมดขาดมือไป ไม่มีแจกจ่ายแก่ผู้ที่ไปขอจากท่าน พวกสานุศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือท่านเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2494 บรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อเห็นว่าของวิเศษที่ได้รับแจกมา มีประสบการณ์คุณวิเศษดีเยี่ยมประกอบกับเห็นว่าตัวหลวงพ่อเองชราภาพมากแล้ว ท่านอายุได้ 78 ปี จึงได้กราบขอให้หลวงพ่อได้จัดสร้างพระเครื่องขึ้นมาสักชุดหนึ่ง เพื่อไว้เป็นที่ระลึกและแจกให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญทำกุศลที่วัดหนองบัว พระเครื่องที่หลวงพ่อเหรียญได้จัดสร้างขึ้นมาในคราวนั้น

jumboslot


ท่านได้ใช้เวลาในการรวบรวมมวลสารตามตำราของพระอาจารย์ รวมทั้งใช้เวลาในการปลุกเสกด้วยกันอยู่เป็นเวลานานประมาณ 3 ปีเศษ เมื่อท่านได้รวบรวมอุปกรณ์ในการทำพระผงได้ครบบริบูรณ์แล้ว ท่านจึงได้เริ่มทำพระผงเครื่องรางของขลังดังกล่าวขึ้น ท่านได้ทำการปลุกเสกในทางเวทวิทยาคมตามที่ท่านได้เล่าเรียนมา และนอกจากท่านได้ทำการปลุกเสกของท่านเองแล้ว ท่านยังได้นิมนต์พระอาจารย์ผู้ที่เชี่ยวชาญในทางเวทวิทยาคมมาจากสำนักวัดต่างๆ อีก 108 รูป มาทำพิธีปลุกเสกและสวดพุทธาภิเษก ณ วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2497 เริ่มทำพิธีตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2497 จึงเสร็จพิธี และได้นำออกมาแจกในงานฉลองอายุครบ 78 ปี และงานฉลองพระอุโบสถหลังใหม่ที่ท่านดำเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2497 มีรูปแบบพระเครื่องและเครื่องรางด้วยกันมากมาย หลายพิมพ์ สันนิษฐานว่าพระเครื่องทั้งหมดที่ท่านได้สร้างในคราวนั้น มีจำนวนทั้งสิ้นถึง 84,000 องค์ บางพิมพ์ก็สร้างไว้น้อยมาก แบบพิมพ์ที่ได้รับความนิยม พอจะรวบรวมได้ พระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงปู่เหรียญจัดสร้างขึ้นมานั้น รวบรวมได้ดังนี้

สร้างพระปิดตามาทั้งหมด 9 พิมพ์ด้วยกัน คือ

1.พิมพ์เส้นด้ายใหญ่(หลังอูม)
2.พิมพ์เส้นด้ายเล็ก(หัวตะเข้)
3.พิมพ์นิยม(หลังกระดาษสา)
4.พิมพ์แข้งหมอน(หลังเบี้ย)
5.พิมพ์แข้งหมอนหัวโต(หลังเบี้ย)
6.พิมพ์แขนกลม(หลังเบี้ย)
7.พิมพ์มหาอุตม์ท้องแฟบ(พุงแฟบ)
8.พิมพ์มหาอุตม์ท้องป่อง(พุงป่อง)
9.พิมพ์แข้งซ้อน(2503)

เครดิตฟรี


สร้างพระพิมพ์อื่นๆ คือ

 1. พระพุทธชินราชบูชา ขนาดกว้าง 4 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
 2. พระพิมพ์ปางประทานพร (ใหญ่,เล็ก)
 3. พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่
 4. พระสมเด็จพิมพ์กลางหลังยันต์อุ
 5. พระสมเด็จพิมพ์เล็กหลังนิวิฐ
 6. พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่
 7. พระขุนแผนพิมพ์เล็ก
 8. พระพิมพ์กลีบบัว
 9. พระพิมพ์ชัยวัฒน์
 10. พระพิมพ์แหวกม่าน
 11. นางกวัก
 12. พระพิมพ์ท่ากระดานเนื้อผง
 13. พระพิมพ์ท่ากระดานเนื้อตะกั่ว
 14. เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ยิ้ม-หลวงปู่เหรียญ
 15. แหวนเงินลงถมหลวงปู่ยิ้ม-หลวงปู่เหรียญ
 16. สิงห์งาแกะ
 17. ตะกรุดลูกอมทองคำ เงิน และทองแดง กระดาษสา
 18. เชือกคาดเอว
 19. รูปภาพ
 20. พระงาแกะพิมพ์ต่างๆ
 21. ขันน้ำมนต์ (ไม้ส้มป่อย)
 22. พระกริ่งหลังยันต์ (ก้นย่าม)

สล็อต


ปัจจุบรรณความนิยมในพระปิดตาของท่านนั้นสูง ไม่แพ้อาจารย์เลย นับวันยิ่งราคาสูงขึ้นๆทุกวัน ราคาตั้งแต่หลักพันต้นถึงหลักแสน แล้วแต่พิมพ์และความสวยขององค์พระครับ พระเครื่องของหลวงปู่ท่านจัดได้ว่าเป็นเป็นพระที่มีศิลปะสวยงาม มีเอกลักษณ์ สามารถจดจำได้ง่าย ทั้งยังมีประสบการณ์เด่นชัดมาตลอดหลายสิบปี หลวงพ่อเหรียญนั้นว่าเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงในด้านเมตตามหานิยม อำนวยโชคลาภ และป้องกันเภทภัยให้กับผู้บูชา ได้รับการกล่าวขวัญถึงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้