Day: March 4, 2021

ประวัติ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม

ประวัติ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม (โดยย่อ) ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัยหลวงปู่ดุลย์ ถือกำเนิด ณ บ้านปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2430 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนี้พระยาสุรินทร์ฯ (ม่วง) ยังเป็นเจ้าเมืองอยู่ แต่ไปช่วยราชการอยู่จังหวัดอุบลราชธานี […]

Continue reading