Day: March 17, 2021

ประวัติหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท (เทพเจ้าแดนดอกลำดวน)วัดสระกำแพงใหญ่

หลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นบุตรของ นายสอน นางยม ประถมบุตร มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๔ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านค้อ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพร-พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวัยเด็กท่านมีอุปสรรคทางการศึกษามาก จึงได้เรียนหนังสือไทย ประถม ก.กา เพียงชั้นประถม […]

Continue reading