Day: March 18, 2021

เรื่องประวัติพระอรหันต์ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

บทความ : เรื่องประวัติพระอรหันต์ “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” พระราชญาณวิสุทธิโสภณ หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เกิดเมื่อวันอังคารที่ 12 ส.ค.2456 ชื่อบัว โลหิตดี บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อนางแพง โลหิตดี อยู่ที่บ้านตาด โดยหลวงตาบัวเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 16 […]

Continue reading