Day: March 23, 2021

ประวัติ พระโบราณวัตถาจารย์ หรือ พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน) วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย

ประวัติชาติภูมิ – พระโบราณวัตถาจารย์ หรือ พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน)อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัยหนึ่งในบูรพาจารย์ผู้รวบรวมสมบัติชาติเพื่ออนุชนรุ่นหลัง – หนึ่งในพระอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึ่งของ หลวงพ่อปี้(พระครูสุวิชานวรวุฒิ) วัดด่านลานหอย จ.สุโขทัย สล็อตออนไลน์ ท่านเจ้าคุณ พระราชประสิทธิคุณ(ทิม) หรือ พระโบราณวัตถาจารย์ เดิม ชื่อ “ขาว” ชื่อสกุล มุ่งผล เกิดวันที่ […]

Continue reading