Day: March 27, 2021

หลวงปู่เฒ่า พระอุปัชฌากลิ่น สำนักสงฆ์วัดหนองบัว

หลวงปู่พระอุปัชฌากลิ่น สำนักสงฆ์แห่งวัดหนองบัว ประวัติ หลวงปู่พระอุปัชฌากลิ่นท่านเกิดเมื่อพ.ศ.2301โดยประมาณ ประวัตินั้นหาได้ปรากฏแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าท่านมีใจใฝ่ในพระพุทธศาสนาบวชเณรตั้งแต่ยังเล็กและครองในเพศบรรญชิตตราบจนสิ้นอายุท่าน ท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มีบารมี ปรมาจารย์ผู้เก่งกล้า ทรงคุณวิเศษมากมาย พระอาจารย์ที่ทรงมีกิตติคุณโด่งดังที่สุดองค์หนึ่งในสมัยก่อน บำเพ็ญปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนากัมมัฏฐาน ภายในถ้ำพุพระ หรือ ถ้ำขุนแผน อยู่ในเขตบ้านหนองบัว จนสามารถสำเร็จวิชาต่างๆมากมายเป็นที่ล่ำลือกันคือ วิชากำบังกายหายตัว, วิชาแหวกน้ำดำดิน, ล่วงกาลล่วงหน้า, ย่นระยะทาง ฯลฯ ซึ่งท่านทำได้สำเร็จดุจผู้วิเศษทีเดียว มีพระคณาจารย์จากทั่วทุกสารทิศให้ความเคาพรท่านยิ่งนัก และพระคณาจารย์อีกหลายท่านที่มุ่งหน้ามาฝากตัวเป็นศิษย์ ซึ่งพอจะบันทึกได้เท่าที่ทราบคือ […]

Continue reading