Day: March 28, 2021

พระชินวงศาจารย์ (อุดม ขนฺติพโล) วัดป่าเวฬุวัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

หลวงตาอุดม หรือที่รู้จักในคณะลูกศิษย์ว่า“หลวงตาชิน”มีนามเดิมว่า อุดม เขตเจริญ ถือกำเนิดเมื่อ 21 กันยายน 2472 ตรงกับวันเสาร์ แรม 3ค่ำ เดือน 10 ปีมะเส็ง ที่บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง อำเภอแซงบาดาล (ปัจจุบันคือบ้านธวัชดินแดง อำเภอธวัชบุรี) จังหวัดร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ พึ่ง โยมมารดาชื่อ […]

Continue reading