Day: March 30, 2021

ประวัติ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ประวัติ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร(วัดหลวงพ่อโสธร)อันบุญบารมีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ใครๆ จะปฏิเสธไม่ได้เลยและจะแข่งขันให้เท่าเทียมกันนั้นก็ได้ยาก จะมีบ้างก็บางสถานที่บางท่านบางคนทั้งยังเป็นสิ่งที่เหนือเหตุผลของการพิสูจน์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งมหัศจรรย์นั้นเป็นอจินตัยไม่ควรคิดค้นหาเหตุผลความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารจะดลบันดาลให้เกิดมีเฉพาะผู้มีบุญวาสนาและผู้เลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่นเท่านั้นหลวงพ่อโสธรองค์หนึ่งที่ทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารเป็นพระพุทธรูปที่ทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นที่รู้จักเคารพบูชาของประชาชนทั้งหลายหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์หน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอกเศษ ปรางค์ขัดสมาธิเพชรแต่ได้เสริมแต่งขึ้นจากเดิมโดยพอกปูนลงลักปิดทองให้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักกว้าง 3ศอก 5 นิ้ว พระเนตรเนื้อเลียนแบบพระสมัยลานช้าง หรือเรียกกันสามัญว่าพระลาว ซึ่งพระชนิดนี้มีชื่อว่าวัดหงษ์ สล็อตออนไลน์ โดยที่วัดนี้มีเสาใหญ่ มีหงษ์เป็นเครื่องหมายติดอยู่กับยอดเสาวัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงด้านทิศตะวันตก สถานที่ตั้งวัดแต่ดั้งเดิมนั้นเวลานี้ถูกน้ำเซาะพังเป็นแม่น้ำไปหมดแล้ววัดนี้ใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏแต่ได้ความว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานแล้ว ต้นเหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่า โสทร หรือโสธร นั้นเล่ากันว่ากาลต่อมาหงษ์ใหญ่ที่ติดอยู่บนยอดเสานั้นพลัดตกลงมาหักทำลายคงเหลือแต่เสาจึงได้เอาผ้าผืนใหญ่ทำเป็นธงขึ้นไปแขวนไว้บนยอดเสาแทนหงษ์ประชาชนก็เลยเรียกชื่อตามนิมิตเครื่องหมายนั้นว่าวัดเสาธง […]

Continue reading