Day: March 31, 2021

ประวัติพระครูประสาธน์ขันธคุณ (หลวงพ่อมุม อินฺทปญฺโญ)

ประวัติพระครูประสาธน์ขันธคุณ (หลวงพ่อมุม อินฺทปญฺโญ) นามสกุล บุญโญเกิดเมื่อ พ.ศ. 2429 ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน เกิด ณ บ้านปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ( เดิมเป็นจังหวัดขุขันธ์ ) บิดาเป็นชาวนาชาวไร่ ชีวิตวัยเด็กคลุกคลีที่วัดเป็นส่วนใหญ่โยมบิดาชื่อ มาก บุญโญโยมมารดาชื่อ […]

Continue reading