Day: April 21, 2021

ประวัติท่าน อ.เม้ง ขุนแผน

ประวัติท่านอาจารย์เม้ง ขุนแผนชาติภูมิในวัยเด็กของท่าน อ.เม้ง ขุนแผนนั้นท่านเกิดเมื่อ พ.ศ.2500 เติบโตมาในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน(แซ่ลิ้ม)บริเวณแถวหัวลำโพง จ.กรุงเทพฯ ในวัยเด็กได้เล่าเรียนในสถานศึกษาตามวิถีของคนไทยในสมัยนั้น แต่ที่แปลกกว่าเด็กทั่วไปในวัยไล่เลี่ยกันนั้นคือท่านชอบเรื่องการทำบุญ ทำทานและสนใจในเรื่องศาสตร์ลี้ลับ ไสยเวทย์ต่างๆเป็นอย่างยิ่ง เริ่มจากอ่านจากตำราอักขระเวทย์มนต์ที่มีอยู่ทั่วไปที่สามารถเสาะหาได้ ลองภาวนาแล้วลองทำตาม ซึ่งก็ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ท่านจึงคิดได้ว่าการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม จำเป็นต้องมีครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนเพราะในเรื่องวิชาทางไสยเวทย์นั้นย่อมมีเคล็ดลับปลีกย่อยและเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้ง เมื่อคิดได้ดังนี้ท่านจึงได้เริ่มเดินทางเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์และจะได้แนะนำในสิ่งที่ท่านสนใจได้กระจ่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจารย์คนแรกที่ท่านเดินทางไปฝากตัวเพื่อร่ำเรียนวิชานั่นก็คือ อ.แฉล้ม อยู่ที่ ซ.สุขุมวิท65 ในสายวิชาการสร้างรักยมและกุมารทอง ซึ่งในขณะนั้นท่านมีอายุได้เพียง 14 […]

Continue reading