Month: April 2021

ตะกรุดลูกอม หรือ ตะกรุดหัวใจโลกธาตุ หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ วัดศรีอุปลาราม (หนองบัว) จ.กาญจนบุรี

ตะกรุดลูกอม หรือ ตะกรุดหัวใจโลกธาตุ หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ วัดศรีอุปลาราม (หนองบัว) จ.กาญจนบุรี สล็อตออนไลน์ หลวงปู่ยิ้ม ถือว่าเป็น อริยสงฆ์ องค์หนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถมาก เพราะเป็นผู้มั่นเรียนรู้ มั่นศึกษา จนจบวิชาอาคมหลายศาสตร์ หลายแขนง จากสำนักดังๆ หลายแห่ง จนมีความปราดเปรื่อง ด้านวิชาอาคมสูงยิ่ง ท่านได้คิดค้น วิชา คาถาอาคมขึ้นไว้หลายแขนงวิชาด้วยกัน […]

Continue reading

หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ การสร้างวัตถุมงคล (พระปิดตา)

หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ การสร้างวัตถุมงคล (พระปิดตา)หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น ได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิด ทั้งประเภทพระพิมพ์และเครื่องรางของขลัง ล้วนเป็นที่นิยมต้องการเสาะแสวงหาของพรรดานักนิยมสะสมพระเครื่อง และบรรดาลูกศิษย์ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านยิ่งนักด้วยอาจารย์ผู้สร้าง เป็นอมตเถราจารย์ผู้เข้มขลัง ญาณสมาธิแก่กล้า เรืองด้วยพทธาคมชำนาญในศาสตร์หลายแขนง ปลุกเสกพุทธาคมทใดๆก็บังเกิดผลตามประสงค์ สามารถคุ้มครองป้องกันภยันตราย แคล้วคลาดปลอดภัยทุกราตรีกาลหลวงปู่ยิ้ม ท่านได้สร้างพระพิมพ์และเครื่องรางของขลังแจกให้ลูกศิษย์และบรรดาสาธุชนไว้ให้คุ้มครองตัวหลายแบบ เช่น พระเนื้อผง ตะกรุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะกรุดลูกอม หรือ ตะกรุดลงหัวใจโลกธาตุ ตะกรุดคลอดบุตรง่าย […]

Continue reading

ประวัติ หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประวัติ หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยาชีวประวัติ หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้รายละเอียด : หลวงพ่อเอื้อน อตตมโน มีนามเดิม เอื้อน นามสกุล พันธุมิตร เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ที่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๖ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา […]

Continue reading

ส่องพระให้เห็นถึงธรรม

ส่องพระให้เห็นถึงธรรม การมานับถือเครื่องรางของขลังที่เป็นพระพุทธปฏิมาหรือที่เป็นพระธรรมก็ยังดีกว่าไปเอาสิ่งอะไรต่ออะไร อย่างอื่นมาถือเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ . สล็อตออนไลน์ ทุกวันนี้ เราให้ความสนใจกับวัตถุมากกว่า สิ่งที่เป็นนามธรรม จึงได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ มากกว่าสิ่งที่จับต้องสัมผัสไม่ได้ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ได้เสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลก ได้ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ ของมวลมนุษยชาติด้วยน้ำพระธรรมคำสอนของพระองค์ ซึ่งเป็นไปเพื่อขจัดความยึดมั่น ถือมั่น ในสังขารทั้งปวง อันเป็นเหตุนำสันติสุขแท้จริงมาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติตามจนมาถึงวันนี้แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม แต่ชาวพุทธทั้งมวลยังคงระลึกถึงพระคุณความดีของพระองค์ ซึ่งยังคงอยู่อย่างเป็นอมตธาตุ อมตธรรม เมื่อบุคคลใดประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์อย่างจริงจังแล้ว ก็จะได้สัมผัสพระพุทธคุณ ของพระองค์ด้วยจิตของผู้นั้น […]

Continue reading

ประวัติหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

พระครูวิบูลย์ปัญญาวัฒน์ หรือ หลวงปู่ผาด ฐิติปัญโญ วัดบ้านกรวด เป็นวัดเก่าแก่ประจำ อำเภอ บ้านกรวด ตั้งขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี มีอายุนับถึง ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 120 ปี ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2469 มีพระพุทธรูปศิลา อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ […]

Continue reading

หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.ร้อยเอ็ด

เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ สวยๆ เดิม แท้ๆ ตอกโค๊ดที่สังฆาติ หลวงพ่อสุดวัดกาหลง ท่านดังทางด้าน คงกระพัน มหาอุดครับ ที่โ่ด่งดังมากที่สุดก็คงในเรื่องท่านเป็นพระที่จอมโจรตี๋ใหญ่นับถือ เคารพบูชา ตามข่าวที่เคยโด่งดังกันมา เหรียญนี้เป็นรุ่นปิตุภูมิ ปี 2522 หลวงพ่อท่านสร้างที่วัดกาหลงแล้วท่านค่อยเอาไปแจกที่บ้านเกิด ที่ร้อยเอ็ด เนื่องในงานผูกพัทธสีมาวัดโพธ์ไทร จ.ร้อยเอ็ด แท้ พิมพ์นิยม สภาพสวย แบ่งให้บูชาครับผมสำหรับท่านที่ต้องการเก็บไว้บูชาบทความจากนิตยสารหญิงไทย […]

Continue reading

ประวัติหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

อัตชีวประวัติหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(พระครูปราสาทพรหมคุณ สุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เด็กชายสุวรรณหงษ์ จะมัวดี เป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ได้ช่วยกิจการงานทุกอย่าง ทำนา หว่านกล้า เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยความวิริยะอดทน จนอายุได้ 18 ปี มารดาขอร้องให้บวชเณร ด้วยสาเหตุเกรงว่าจะไปมีเรื่องกับผู้อื่น เพราะเป็นช่วงเวลาของวัยรุ่นอารมณ์ร้อน ซึ่งโดยนิสัยแล้วเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่เกรงกลัวใคร สุดท้ายเห็นแก่มารดาจึงตัดสินใจบวชให้แค่เพียง 7 […]

Continue reading

ประวัติ พระครูภาวนาภิมณฑ์ (หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต) วัดโพธิ์ทรายทอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติ พระครูภาวนาภิมณฑ์(หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต) วัดโพธิ์ทรายทอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์พระครูภาวนาภิมณฑ์ หรือหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต เดิมชื่อ สุข นามสกุล ยอดเยี่ยมแกร เป็นบุตรของ นายโฮ และนางแฮม ยอดเยี่ยมแกร อาชีพทำนา ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๒๑ […]

Continue reading

ประวัติหลวงพ่อทบ ( ภาคต่อ )

ผจญเสือสมิง ในป่าดงดิบมักจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึง เช่น ผีป่า ผีโป่ง ผีกองกอย หรือเสือสมิง หลวงพ่อทบหลุดรอดมาได้ก็ด้วยการอาศัยเจริญเมตตาบารมีเป็นที่ตั้ง ทำให้ผีเหล่านั้นเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามารบกวนท่านได้ ครั้งหนึ่งท่านได้เดินธุดงค์ผ่านไปพบกองกระดูกอยู่กับกองผ้าเหลืองเปื่อยๆ ผุๆ พร้อมกับกลดและบาตรที่สิ้นสภาพ หลวงพ่อทบจึงรู้ในขณะนั้นว่าพระธุงดงค์รูปที่มานอนมรณภาพอยู่ตรงหน้านี้ต้องอาบัติในธุดงค์วัตร มีวัตรอันไม่บริสุทธิ์ จึงต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้อย่างน่าอนาถ ท่านจึงได้รวบรวมผ้าเหลือง กระดูก กลด และบาตรเข้าด้วยกันแล้วนำไปฝังอย่างเรียบร้อย พร้อมกับสวดมาติกาบังสุกุลให้เป็นที่เรียบร้อยจึงตกลงใจปักกลดค้างคืนอยู่ที่ตรงนั้น พอตกดึกในคืนนั้นเอง ขณะที่ท่านกำลังทำสมาธิภาวนา พลันก็มีสิ่งแปลกปลอมเดินเข้ามาใกล้กลด กลิ่นสาบสางคละคลุ้งโชยเข้าจมูกแทบจะสำลัก หลวงพ่อทบยังคงนั่งสมาธิภาวนาอย่างแน่วแน่ […]

Continue reading

เมืองเพชรเมืองพระ (พระอาจารย์จิ)ที่ผมรู้จัก …ตอนที่ 1

ย้อนหลังไป10กว่าปี กับความเป็นเพชรบุรีที่ผมรู้จัก วันนั้นกับวันนี้ถึงความเปลี่ยนไปของยุคสมัยอาจทำให้หลายอย่างแลดูจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่สำหรับผมแล้วแทบไม่มีอะไรเลยที่เรียกได้ว่าแตกต่างไปเลยในความรู้สึก ทั้งบ้านเมือง ผู้คนและรอยยิ้มที่จริงใจ ความเป็นมิตรของผู้คน กับภาษาพูดที่สำเนียงคนเพชรแท้ๆที่บางครั้งผมฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ผมก้อมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟัง และบ้านเมืองที่เงียบสงบ มิตรไมตรีของผู้คน นี่แหละคือความน่ารักความอบอุ่น ความประทับใจที่ยังมีอยู่เสมอๆสำหรับผู้มาเยื่อนอย่างผมและสำหรับผมเพชรบุรียังมีเสน่ห์มิรู้เลือนเสมอๆในห้วงเวลา10กว่าปีนี้ ผมเองได้มีโอกาศไปเยื่อนวัดและสถานที่ต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีอยู่บ้าง คำถามแรกคือที่ผมมักถามตัวเองเสมอๆในทุกๆที่ที่ไปว่าที่นี่มี ความเป็นมา เป็นไปอย่างไรและมีเรื่องราวอะไรให้ผมต้องมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ครั้งนึงเคยได้รับเหรียญรูปเหมือนสมเด็จเจ้าแตงโม วัดหนองหว้า จากเพื่อนคนเพชรบุรี ทำให้ผมอยากทราบถึงที่มาที่ไป อยากไปตามหาวัดแห่งนี้ สอบถามได้ว่าเป็นวัดบ้านเกิดแห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแตงโม แห่งกรุงศรีอยุธยา และที่แห่งนี้ทำให้ผมได้พบเรื่องราวประทับใจมาเล่าสู่กันฟัง […]

Continue reading