Day: May 1, 2021

หลวงพ่อชาญ ชุติมันโต เกจิดังแห่งยุค

ประวัติหลวงพ่อชาญ ชุติมันโต หลวงพ่อชาญ ชุติมันโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เนินสวรรค์ ( บ้านห้วยใหญ่) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรนับเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ทางภาคใต้ในปัจจุบันที่มีปฎิปทาในวัตรปฎิบัติของสงฆ์ที่เคร่งครัด ในการปฎิบัติศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระเถระที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา แสวงหาความรู้จากตำรับตำราและครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นฆราวาสและพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ตั้งแต่สมัยเยาว์วัยจบจนบวชเป็นภิกษุสงฆ์แล้วก็ยังไม่หยุดที่จะศึกษาในศาสตราหลายแขนงหลวงพ่อชาญ ท่านเป็นพระนักปฎิบัติธรรมและยังเป็นพระนักพัฒนาสร้างความเจริญในกับสำนักสงฆ์เนินสวรรค์หลายสิ่งหลายอย่าง โดยปรับเปลี่ยนวัดร้างให้เป็นจุดศูนย์รวมคนในหมู่บ้านและระแวกหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งในด้านศาสนาด้านความรู้ ด้านการรักษาโรคแบบแผนไทย สล็อตออนไลน์ หลวงพ่อชาญ ท่านมีนามเดิมว่า “ ชาญ “ นามสกุล […]

Continue reading