Day: May 2, 2021

ประวัติ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

ท่านพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (พุทฺธสโร) อัตตะประวัติแห่งหลวงพ่อเดิม ท่านพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (พุทฺธสโร) วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ต้นตระกูลของหลวงพ่อต้นตระกูลของหลวงพ่อเป็นชาวนา อยู่ในหมู่บ้านหนองโพ ต้นรากเดิมโยมบิดาของท่านได้ถือกำเนิดที่บ้านเนินมะกอก (อยู่เลยหมู่บ้านหนองโพไปประมาณสองสถานี) ต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับโยมมารดาของหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นชาวบ้านหนองโพและย้ายมาประกอบการอาชีพอย ู่ที่บ้านโพโยมบิดาของท่าน ชื่อ เนียม ส่วนโยมมารดาชื่อ ภู่ ในระยะที่โยมบิดามารดาของท่านประกอบอาชีพอยู่นั้นตรงกับสมัยหลวงตาชมเป็นเจ ้าอาวาสวัดหนองโพ นามสกุลของหลวงพ่อคือ ภู่มณี สล็อตออนไลน์ หลวงพ่อเดิมถือกำเนิดในปี พ.ศ. […]

Continue reading