Day: June 3, 2021

กรรมวิธีและวัตถุดิบในการสร้างพระ

กรรมวิธีและวัตถุดิบในการสร้างพระ กรรมวิธีการสร้างพระ สามารถจำแนกตามลักษณะของวัตถุดิบในการจัดสร้างเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทพระเครื่อง และ ประเภทเครื่องราง ประเภทพระเครื่อง ได้แบ่งการสร้างพระเครื่องออกเป็น การสร้างพระเนื้อดิน การสร้างพระเนื้อชิน การสร้างพระเนื้อผง การสร้างพระเนื้อโลหะ ประเภทพระหล่อ พระปั้ม พระฉีด การสร้างพระเนื้อว่าน การสร้างพระจากวัสดุอื่นๆ การสร้างพระเนื้อดิน สล็อตออนไลน์ พระเนื้อดิน นับเป็นพระที่มีอายุการสร้างเก่าแก่ที่สุด โดยการนำดินอันเป็นวัสดุหาง่าย […]

Continue reading