Day: June 11, 2021

พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)

พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)๓๐ สิงหาคม ๒๔๔๑ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๗วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) สล็อตออนไลน์ พระสุพรหมยานเถร เดิมชื่อ พรหมา พิมสาร เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม […]

Continue reading