Day: June 24, 2021

พระเครื่องประจำวันเกิด

พระเครื่องสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ซึ่งพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรเป็น พระปางมารวิชัย พุทธลักษณะพระเครื่องสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ลักษณะนั่งปางมารวิชัย เป็นพระพิมพ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามารสิทธิการิยะโบราณอาจารย์ท่านว่า คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนมีความจริงจังมาดมั่น มุ่งมั่นในการงาน มีความคล่องแคล่วว่องไว แต่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนมักฉุนเฉียวง่าย การตัดสินใจมักขาดสติ ความยั้งคิดโบราณจารย์ท่านจึงให้ พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็น พระประจำวันอาทิตย์ เนื่องจาก ปางถวายเนตร เป็นปางยืนพิจารณาธรรมอันปิติ ในท่าสำรวม หมายถึงการกระทำอย่างมีสติ ดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ เป็นตำแหน่งลักขณาที่มีอำนาจอยู่ในตัวพระเครื่องที่ผู้เกิดวันอาทิตย์ควรอาราธนาเพื่อความเป็นศิริมงคลนั้น ควรจะเป็นพระพิมพ์ที่ผ่านความร้อนจากไฟ เนื่องจากจะช่วยหนุนธาตุประจำตัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็น […]

Continue reading