Category: เสี่ยงโชค

ประวัติหลวงพ่อแดง วัดโทตรี จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติหลวงพ่อแดง วัดโทตรี จ.นครศรีธรรมราช หลวงพ่อแดง จนฺทสโร วัดโทตรี จ.นครศรีธรรมราชหลวงพ่อแดง จนฺทสโร วัดโทตรี จ.นครศรีธรรมราช ประวัติหลวงพ่อแดง วัดโทตรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พระเกจิอาจารย์เมืองใต้ พระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านผู้ที่พกพาติดตัวส่วนใหญ่มีประสบการณ์กันเยอะมากโดยเฉพาะคงกระพันมหาอุด ป้องกันภันอันตรายต่างๆ เหรียญพ่อท่านแดง วัดโท รุ่นแรก สร้างในปี 2507 ซึ่งเป็นที่นิยมมาก สล็อตออนไลน์ ประวัติพ่อท่านอาจารย์แดง […]

Continue reading

ประวัติพระครูพนังศีลวิสุทธิพุทธภักดี วัดศาลาแก้ว นครศรีธรรมราช

สุดยอดของเกจิอาจารย์บางท่านอาจจะยังไม่ทราบประวัติของท่านพระครูพนัง แห่งอำเภอหัวไทร วันนี้ได้รวบรวมมาให้ได้อ่าน ประวัติพระครูพนังศีลวิสุทธิ์พุทธภักดี เกิดวันพุทธ แรม 15 ค่ำเดือน 4 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2401 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเป็นบุตรของนายบุญ แก้วนางพูน (ขณะนั้นยังไม่มีนามสกุลใช้) ท่านเกิดที่บ้านศาลาแก้วแขวงเบี้ยซัด(ในปีพ.ศ.2474ยังเป็นหมู่ที่4ตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช) บิดามารดามีหน้าที่ทำนา ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา […]

Continue reading

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ดำรงพระอิสริยยศ ๒๒ พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ พระชนมายุ ๖๒ พรรษา พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จในพระจอมเกล้า […]

Continue reading

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัยพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม มีชาติกำเนินในสกุลแก้วสุวรรณ เดิมชื่อ บ่อ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ตรงกับวันพุธขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู ณ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โยมบิดาชื่อ มอ โยมมารดาชื่อ พิลา […]

Continue reading

หลวงปู่หลุยส์ จนฺทสาโร

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัยหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร เป็นบุตรของ คุณพ่อคำฝอย วรบุตร ลูกชายเจ้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี ประเทศลาว และ เจ้าแม่นางกวย (สุวรรณภา) วรบุตร ธิดาของผู้มีอันจะกินเขตเมืองเลย ท่านถือกำเนิดเมื่อ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2444 เวลารุ่งอรุณจวนสว่าง ได้ชื่อว่า วอ มีพี่สางต่างบิดา 1 คน และ […]

Continue reading

หลวงปู่คำดี ปภาโส

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัยหลวงปู่คำดี ปภาโส เกิดวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2445 ตรงกับแรม 14 ค่ำ ปีขาล ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ของนายพร-นางหมอก นินเขียว เกิดที่บ้านหนองคู ตำลบบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดากัน คือ ชาย 3 คน หญิง […]

Continue reading

พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)

พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)๓๐ สิงหาคม ๒๔๔๑ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๗วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนพระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) สล็อตออนไลน์ พระสุพรหมยานเถร เดิมชื่อ พรหมา พิมสาร เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม […]

Continue reading

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล – วัดบ้านคุ้ม ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม สายหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ฝ่ายมหานิกาย ที่มีอาจาระงดงาม ไม่ติดที่ไม่ติดวัด สมณะสันโดษเป็นที่สุด หลวงปู่มั่นได้กล่าวกับ พระอาจารย์ทองรัตน์ ครั้งหนึ่งว่า “จิตท่านเท่ากับจิตเราแล้ว จงไปเทศนาอบรมสั่งสอนได้ ด้วยเห็นว่าหลวงปู่เป็นพระแล้ว ปฏิบัติดีแล้วเป็นพระแท้จริง หลวงปู่มั่นจึงไม่ญัตติให้เป็นธรรมยุต ดังลูกศิษย์รูปอื่นๆ หลวงปู่ท่องรัตน์ จึงเป็นพระภิกษุผู้ประสานติดต่อภิกษุสงฆ์มหานิกายให้เป็นพระป่า ยึดธรรมปฏิบัติตามบูรพาจารย์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ประวัติ : หลวงปู่ทองรัตน์ […]

Continue reading

พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

“หลวงปู่เสาร์ เป็นบูรพาจารย์ ของพระกรรมฐาน ทั้งหลาย ในภาคอีสาน แต่ก่อนพระกรรมฐาน ไม่ได้มีมากมาย เหมือนอย่าง สมัยปัจจุบันนี้ เพราะว่าไม่มีใคร ไปศึกษา และนำไปประพฤติปฏิบัติ ไม่มีใคร หอบเอาความรู้ จากพระไตรปิฏก มาสอนคน โดยมากสมัยก่อน เทศน์ ไปตามหนังสือ อ่านให้โยมฟัง พออ่านเสร็จ โยมก็สาธุ นึกว่าได้บุญแล้ว และก็พากันกลับบ้าน บางวันเทศน์ […]

Continue reading

พระอาจารย์สีลา อิสสโร

“หลวงปู่สีลา อิสสโร – เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่า” ประวัติ : พระอาจารย์สีลา อิสสโร – วัดอิสระธรรม จ.สกลนครนามเดิม : สีลา กรมแสนพิมพ์ สล็อตออนไลน์ เกิด : เป็นบุตรคนโต […]

Continue reading