Tag: คาถา

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

ขอกราบอาธารณาบารมีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้าเพื่อ..ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญจากนั้นทำตามได้เลยครับ” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ “เมื่อว่าคาถาจบ คาบที่ 1 ก็กำหนดอาราธณาพุทธนิมิตอยู่เบื้องหน้าของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตนี้เอาไว้” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ “ว่าคาถาจบที่ 2 ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์หนึ่ง อยู่เบื้องขวาของศีรษะของเรา และ […]

Continue reading

พระคาถาบูชาบรมครูเทพโลกอุดร พระคาถาบูชาบรมครูเทพโลกอุดรนะโม ๓ จบอุตะเร อะริโยนามะ วันทิตาเตจะ อัมเหหิสักกาเรหิ จะปูชิตา เอเตสัง อานุภาเวนะสัพพะ โสตถี ภะวันตุโนเมตตา ลาโภ นะโส มิยะ อะหะ พุทโธเมตตา ลาโภ นะโส ทะยะ อะหะ พุทโธนะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะภะลาโภนิโสทะโย อะหะพุทโธ […]

Continue reading

คาถาหลวงพ่อทวีศักดิ์

คาถาค้าขายดี ของหลวงพ่อเสือดำนะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรังฤามะหันตา นะมามิหัง กรินิ อักขรานิ ชาตานิอุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธจงเป็นที่นิยมของประชาชนอิทะคะมะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตถาเทวะราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะคะวาติคาถาค้าขายดีเป็นพระคาถาสายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า slotxo พระคาถากำบังตน […]

Continue reading

คาถาผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม คาถาที่ใช้กับขุนแผนบทคาถาบูชา หลวงปู่ทิม ใช้บทหลังครับ (นะโม 3 จบ) slotxo พระคาถาบูชาพระเครื่อง หลวงปู่ทิม (นะโม 3 จบ) อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ สุ นะ โม โล มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง […]

Continue reading

คาถาบูชา วัตถุมงคล ของ หลวงพ่อสาคร มนุญโญ (พระครูมนูญธรรมวัตร) วัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตั้งจิตอธิฐาน ให้ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะว่าคาถานะครับคาถาบูชาเหรียญรูปเหมือน หลวงพ่อสาคร มนุญโญอธิฐานตามความปรารถนา ฯ slotxo คาถาบูชาสีผึ้ง หลวงพ่อสาคร มนุญโญพุทโธ โอวาโท ฯ คาถาบูชาตะกรุดสี่เกลอ […]

Continue reading