Tag: หลวงพ่อโสธร

ศึกษา พระเครื่องยอดนิยม

เนื่องจากพระเครื่องมีจำนวนมากมายการศึกษาพระเครื่องในขั้นพื้นฐานนี้จึงเสนอเฉพาะพระประเภทที่ได้รับความนิยมสะสม รวมทั้งเป็นพระยอดนิยมในหมู่ผู้สนใจและรู้จักแพร่หลาย สามารถแบ่งได้ดังนี้ ประเภทพระเบญจภาคี ประกอบด้วย 5 ชุด ดังนี้ 1.1 ชุดพระสมเด็จ ซึ่งมีพระในชุดเดียวกันเป็น 3 หมวด คือ หมวดพระสมเด็จวัดระฆัง หมวดพระสมเด็จบางขุนพรหม หมวดพระสมเด็จเกศไชโย ดังนี้ 1) หมวดพระสมเด็จวัดระฆัง ประกอบด้วย 1 พระพิมพ์ใหญ่ หรือ พระพิมพ์พระประธาน […]

Continue reading