Day: February 1, 2021

สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในความผูกพันธ์กับช้าง! โดย ศุภักษร ลอยสุวรรณ์ เรื่องเล่าขาน หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ได้ส่งผ่านคำบอกเล่าสู่สาธารณะชนด้วยวาจาสู่วาจาโดยแท้จริง…จากประวัติศาสตร์สู่ตำนานที่มีชีวิต และเรื่องราวของ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เวลานี้ได้เป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ทั้งแผ่นไทยแล้วสมเด็จหลวงพ่อทวด (หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ, หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด, สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์) เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ยืนยันความมีอยู่จริง ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงพ่อทวดในครอบครอง วันนี้หลวงพ่อทวดถือได้ว่าเป็นพระอริยะคณาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก รูปสำคัญ 1 ใน 2 มหาพระอริยะคณาจารย์ของเมืองไทย […]

Continue reading

พระสมเด็จฯเกษไชโย’ พิมพ์ 7 ชั้นนักเลงโต(แขนติ่ง)

‘พระสมเด็จฯเกษไชโย’ พิมพ์ 7 ชั้นนักเลงโต(แขนติ่ง)พระสมเด็จฯ คือจักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง พระสมเด็จฯ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔ ติดต่อมาจนถึงต้นรัชกาลที่ ๕ แม้จะมีอายุการสร้างเพียงร้อยกว่าปี แต่วงการนิยมพระเครื่องยกย่องให้เป็นจักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง ทั้งๆ ที่พระเครื่องเก่าๆ นั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว ทั้งมีอายุการสร้างเก่ากว่าพระสมเด็จฯ เป็นร้อยๆ ปี แต่วงการนิยมพระเครื่องก็ยังยกย่องพระสมเด็จให้เป็นหนึ่ง ดังนั้น ไม่ว่าพระเกจิองค์ใดในยุครัตนโกสินทร์จึงสร้างพิมพ์พระสมเด็จขึ้นแทบทุกอาจารย์ บางองค์สร้างแล้วดังก็มีแต่จะหามีพระเกจิอาจารย์องค์ใดที่สร้างแล้วดังเทียบเท่าพระพิมพ์สมเด็จที่สมเด็จพุฒาจารย์โต […]

Continue reading

พระสมเด็จฯเกษไชโย’ พิมพ์ 7 ชั้นนักเลงโต(แขนติ่ง)

‘พระสมเด็จฯเกษไชโย’ พิมพ์ 7 ชั้นนักเลงโต(แขนติ่ง)พระสมเด็จฯ คือจักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง พระสมเด็จฯ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔ ติดต่อมาจนถึงต้นรัชกาลที่ ๕ แม้จะมีอายุการสร้างเพียงร้อยกว่าปี แต่วงการนิยมพระเครื่องยกย่องให้เป็นจักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง ทั้งๆ ที่พระเครื่องเก่าๆ นั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว ทั้งมีอายุการสร้างเก่ากว่าพระสมเด็จฯ เป็นร้อยๆ ปี แต่วงการนิยมพระเครื่องก็ยังยกย่องพระสมเด็จให้เป็นหนึ่ง ดังนั้น ไม่ว่าพระเกจิองค์ใดในยุครัตนโกสินทร์จึงสร้างพิมพ์พระสมเด็จขึ้นแทบทุกอาจารย์ บางองค์สร้างแล้วดังก็มีแต่จะหามีพระเกจิอาจารย์องค์ใดที่สร้างแล้วดังเทียบเท่าพระพิมพ์สมเด็จที่สมเด็จพุฒาจารย์โต […]

Continue reading

พระสมเด็จทรงหนุมาน หลังเรียบทาชแล็ค ปี 14 (หลวงปู่ทิมปลุกเสก)

พระชุดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ (จากหนังสือที่ระลึกอายุครบ ๗๐ ปี พระครูมนูญธรรมวัตร หลวงพ่อสาคร มนุญโญ วัดหนองกรับ ศิษย์เอกหลวงปู่ทิม อิสริโก)โดยมี คุณหมอไพโรจน์ สหัสโชติ (หมออี๊ด) ซึ่งเป็นหมอประจำอยู่ที่อนามัยบ้านปลวกแดงและเป็นหมอวินิจฉัยโรคที่โรงพยายบาลระยอง หมออี๊ดเป็นคนฉลาดความจำดี สอนง่าย จนเป็นที่รักใคร่ของหลวงปู่ทิม ซึ่งตอนนั้นหมออี๊ด มีอายุได้เพียง ๒๖ ปี หมออี๊ดมีพี่น้องทั้งหมด ๑๓ […]

Continue reading

เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อทองดี แห่งวัดบางด้วน (นอก)

ประวัติย่อ วัดบางด้วนนอก จ.สมุทรปราการวัดบางด้วน (นอก) นี้มีผู้เลาสืบต่อๆกันมาว่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แรกเริ่มเดิมที วัดนี้ชื่อว่า “วัดสุจิตราม” ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญเท่าใดนักต่อมา “สมเด็จพนะมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส” ได้เสด็จมา ณ ที่วัดสุจิตราม พระองค์ได้ทราบว่าประชาชนแถบนี้ เรียกท้องถิ่นแถบนี้ว่า “บางด้วน” ดังนั้นพระองค์จึงคิดที่จะขนานชื่อวัดสุจิตรามเสียใหม่ เพื่อให้สมกับชื่อของบาง ซึ่งประชาชนได้รู้จักกันเป็นอย่างดี slotxo ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงขนาดชื่อวีดเสียใหม่ว่า “วัดบางด้วน” แต่เพราะวัดในตำบลบางด้วนยังมีอีกหนึ่งวัด […]

Continue reading