Day: February 15, 2021

หลวงพ่อขาวไชยสิทธิ์ วัดพระขาวไชยสิทธิ์ พิษณุโลก จากการสันนิษฐานของ คุณปราณี แจ่มขุนเทียน (กรมศิลปากร 2528:6-7) ครั้งที่ได้มาสำรวจเมืองยมราชตามผังเมืองแผนที่ทางอากาศ พบว่า ตัวเมืองยมราช ตั้งอยู่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนาพิษณุโลก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน เดิมตัวเมืองยมราชเป็นรูปวงกลม มีคูน้ำล้อมรอบ ผู้สำรวจได้ศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ มีเนินดินที่บ่งบอกว่าเป็นพระอุโบสถวิหาร พระเจดีย์ขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองยมราช จำนวน […]

Continue reading

ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดช

ชีวประวัติของท่านน่ายกย่องเป็นที่สุด เพราะ ปราบโจรร้ายราบคาบ ใช้ทั้งวิชาตำรวจจับผู้ร้ายและคาถาอาคม ถึงขั้นอธิบดีตำรวจในขณะนั้นออกปากชมเสมอๆท่านมีอายุยืนยาวมาก คือ อายุย่าง 104 ปี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรามีภรรยา 2 คน มีลูกทั้งหมด 12 คนดวงของท่านเป็นมือปราบโจรโดยแท้ ดาว 2,3 และ 9 ครอง เพชรฆาตฤกษ์ ดาว 6 และ 8 […]

Continue reading

คาถาหลวงพ่อทวีศักดิ์

คาถาค้าขายดี ของหลวงพ่อเสือดำนะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรังฤามะหันตา นะมามิหัง กรินิ อักขรานิ ชาตานิอุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธจงเป็นที่นิยมของประชาชนอิทะคะมะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตถาเทวะราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะคะวาติคาถาค้าขายดีเป็นพระคาถาสายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า slotxo พระคาถากำบังตน […]

Continue reading

ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ในสมัยต้นปฐมกัป มีพญากาเผือก 2 ตัวผัวเมียทำรังอยู่ที่ต้นมะเดื่อริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันเป็นธรรมชาติสถานที่รื่นรมย์ ในเวลาต่อมาพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิสนธิเกิดในครรภ์์แม่พญากาเผือกพร้อมกันถึง 5 พระองค์ เมื่อครบทศมาสแม่กาเผือกก็เกิดออกไข่ ณ ที่รังต้นมะเดื่อจำนวน 5 ฟอง (สถานที่นี่ในกาลต่อมาเรียกชื่อว่า วัดพระเกิด ) แม่กาเผือกคอยเฝ้าฟักดูแลรักษาไข่ด้วยความทะนุถนอมเป็นอย่างดี ครั้นอยู่มาวันหนึ่งพญากาเผือกได้ออกไปหากิน ถิ่นแดนไกล ได้ไปถึงสถานที่ หนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธรรมชาติพืชพรรณธัญญาหาร แม่กาเผือกได้เพลิดหากินอาหาร ชื่นชม ธรรมชาติอันรื่นรมย์จนมืดค่ำพอดีฝนตกฟ้าคะนองพายุใหญ่พัดกระหน่ำทำให้มืดครึ้มทั่วไปหมด ทำให้พญากาเผือกหาหนทางออกไม่ถูกจึงหลงในบริเวณสถานที่นั้นๆ ( […]

Continue reading

ประวัติองค์พุทธทั้งห้า

ประวัติองค์พุทธทั้งห้าข้าพเจ้านมัสการ พระพุทธศักราช พระศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ เสด็จลงมาตรัสในพื้นแผ่นปฐพีอันกว้างใหญ่หนาแน่น ได้ 2 แสน 8 หมื่นโยชน์ ” “สัปปุริสา ดูกรสัปบุรุษพุทธเวไนย์ทั้งหลาย ชายหญิงสิ้นทั้งปวงแต่ล้วนปรารถนาจะใคร่ลุล่วงไปในนฤพานด้วยกันทุกคน จงตั้งจิตให้เป็นกุศล ฟังพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์” พระกกุสันโธ “.เอกัง สาสนัง อันว่าศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่ง เสด็จลงมาจากดุสิตสวรรค์ทรงพระนามว่า slotxo […]

Continue reading

ตำนานฤาษี

ตำนานฤาษีขออนุโมทนา ท่านตาแว่นบ้านดาบ(อาศรมรวมเทพ)ในข้อมูลครับพระฤาษีโคดมเดิมเป็นกษัตริย์เมืองสาเกต เกิดความเบื่อหน่ายในราชสมบัติจึงออกบวชอยู่เป็นเวลานานจนหนวดเครายาวรุงรัง ถึงกับมีนกกระจาบป่าสองตัวผัวเมียมาทำรังอาศัยอยู่ วันหนึ่งนกกระจาบป่าทะเลาะกันโดยนางนกกระจาบกล่าวหาอีกฝ่ายว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อตน นกกระจาบผู้กล่าวว่า ถ้าตนไม่ซื่อสัตย์จริง ขอให้บาปของพระฤาษีโคดมจงตกอยู่กับตนทั้งหมดเถิด ฤาษีสงสัยจึงถามว่าตนมีบาปอะไรอยู่ นกกระจาบป่าตอบว่าเพราะพระฤาษีไม่มีลูกสืบสกุลที่จะปกครองบ้านเมืองต่อไป พระฤาษีจึงทำพิธีชุบหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาจากกองไฟให้ชื่อว่า นางกาลอัจนา แล้วอยู่กินกับนางจนให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งชื่อนางสวาหะ วันหนึ่งพระอินทร์อยากสร้างทหารเอกให้กองทัพของพระราม (อย่างที่เล่าไว้ก่อนหน้านี้) ต่อมาพระอาทิตย์ก็มีความคิดเช่นเดียวกับพระอินทร์ จนนางกาลอัจนาให้กำเนิดบุตรชายทั้งสอง โดยที่พระฤาษีโคดมไม่รู้และเข้าใจว่าเด็กทั้งสองเป้นลูกของตน slotxo อยู่มาวันหนึ่งพระฤาษีพาลูกทั้งสามไปอาบน้ำ โดยอุ้มลูกชายคนโตขึ้นขี่หลัง อุ้มลูกชายคนเล็กไว้ทางขวา และจูงมือจูงลูกหญิงให้เดินไปด้วยมือซ้าย นางสวาหะเกิดความน้อยใจจึงเดินบ่นจนไปถึงท่าน้ำว่าพ่อไปหลงรักลูกคนอื่นทั้งอุ้มและใ ห้ขี่หลัง […]

Continue reading