Day: February 28, 2021

ประวัติหลวงปู่โถน วัดเรียบทายราม อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

เนื่องด้วยหลวงพ่ออุปัชฌาย์ โถน ฐิติวุฑโฒ เจ้าคณะตำบลกุดจับ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร มีพระราชทินนนามว่า “ พระครูสถิตธรรมรัต” เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๐๖ นั้น ทั้งนี้ย่อมนำมาซึ่งความปิติยินดีแก่มวลศิษยานุศิษย์ ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งหลาย บรรดาคณะศิษย์ซึ่งงได้ร่วมกันจัดงานต้อนรับสมโภชพัดยศพระคุณท่านไปแล้วครั้งหนึ่ง บัดนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายผู้มีความจงรักภักดีต่อท่าน จึงได้ปรึกษาหารือกันในอันที่จะจัดให้มีงานมหกรรมการฉลองสัญญาบัตรพัดยศถวายท่านอีก เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับพระคุณท่าน การจัดงานคราวนี้คณะศิษย์ใคร่จะอำนวย หิตประโยชน์ ออกไปอีกโสดหนึ่งจึงได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้นฉบับหนึ่ง ให้ชื่อว่า “สถิตธรรมรตานุสรณ์” […]

Continue reading