Tag: พระโชว์

หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ วัดศรีอุปลาราม (หนองบัว) จ.กาญจนบุรี

หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรีหลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ วัดหนองบัว (วัดอุปลาราม) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากการบันทึกของพระโสภณสมาจารย์ (เหรียญ สุวรรณโชติ) ซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิ และเป็นสมภารรูปต่อจากหลวงปู่ยิ้ม ได้ความว่าหลวงปู่ยิ้ม ท่านเป็นชาววังด้ง จ.กาญจนบุรี เกิดปีมะโรง เดือนห้า วันอังคาร พ.ศ. 2387 เป็นบุตร นายยิ่ง […]

Continue reading