Tag: หลวงพ่อแหลม

ประวัติหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ (พระครูสุวรรณวุฒาจารย์) สุพรรณบุรี

ชีวประวัติ พระครูสุวรรณวุฒาจารย์หลวงพ่อมุ่ย พุทธรักขิตฺโตวัดดอนไร่ ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์จอมขมังเวทย์ผู้มีอายุยืนยาว ๕ แผ่นดินวัดดอนไร่วัดดอนไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ในปี พ.ศ.2456 ภายใต้การนำของท่านผู้ใหญ่ยาและนางบู่ ต้นตระกูล ยาสุขแสง ได้นำชาวบ้านหักร้างถางดงบนที่ดอนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านหนองตม อันเป็นไร่เก่าของนายสี นางพูน และนายแก้ว นางหมอน แล้วสร้างเป็นวัดขึ้นตรงไร่ดังกล่าวเรียกว่า วัดดอนไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวบ้านหนองตม ทดลองเล่นสลอต […]

Continue reading