Tag: เหรียญ

เหรียญ พระผง..พระบาง..ปางห้าสมุทร

จัดสร้างโดยคุณวิจิตร มะโนชัยพร้อมครอบครัว เพื่อถวายแด่ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แจกในงานทอดกฐินตามวัดต่างๆในปี2548 เช่น วัดป่าโชคไพศาล วัดป่าปทีปปุญญาราม วัดผาเทพนิมิต วัดโสตถิพล วัดป่าจันทรังสี วัดป่าแก้วชุมพล วัดป่าประชานิยม วัดสวนธรรมสุคโต วัดป่ากลางโนนภู่ วัดอาจาโรรังสี มีเนื้อทองคำลงยาสีแดง 8 เหรียญ ,เนื้อเงินลงยาสีเขียว 5 เหรียญ/ เนื้อเงินลงยาสีนำเงิน 31 เหรียญ,ทองแดง […]

Continue reading